Debat Platterij 27 juni: Méér democratie in Haarlem?

0

In het coalitieakkoord tussen GroenLinks, PvdA, D66 en CDA worden enkele actiepunten genoemd over democratische experimenten in Haarlem.

Omdat die punten nog niet concreet zijn uitgewerkt, vindt op woensdagavond 27 juni om 20.00 uur in de Pletterij een debat plaats, waaraan wordt deelgenomen door Robbert Berkhout, fractievoorzitter van GroenLinks en initiator van het akkoord en door deskundigen uit Groningen en Rotterdam, waar al langer experimenten gaande zijn.

Na de pauze willen de organisatoren samen met de zaal bekijken of er na de ontvangen informatie voldoende belangstelling is om ook in Haarlem tot méér directe betrokkenheid van bewoners bij het bestuur van de stad te komen.

De discussieleiding is in handen van Erwino Ouwerkerk. Uitgenodigd zijn de gemeenteraadsleden en alle wijkraden en uiteraard is iedere geïnteresseerde Haarlemmer van harte welkom. Dit debat wordt georganiseerd door Piet de Vries en Otto P. Takes.

Info
Het debat begint op 27 juni om 20.00 uur, de toegang is € 3,- en voor houders van de HaarlemPas/jonger dan 25 jaar € 1,50. Reserveren en informatie over het programma via www.pletterij.nl. De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem.

- Advertentie -