Nieuwe inschrijvingen voor regionale jeugdbeschermingstaken

0

De bovenregionale inkoop voor jeugdbescherming en jeugdreclassering van vier samenwerkende jeugdhulpregio’s (Alkmaar e.o., IJmond, Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland) heeft tot een positief resultaat geleid. De huidige contractpartners, het Leger des Heils en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, hebben opnieuw ingeschreven om in ieder geval voor de jaren 2019, 2020 en 2021 de wettelijke taken uit te voeren. Nieuwe inschrijver is Jeugdbescherming Regio Amsterdam met een eigen maatwerkproduct.

Eerder dit najaar schreven de drie Gecertificeerde Instellingen, die tot eind 2018 in deze regio’s overeenkomsten over jeugdbeschermingstaken hebben, zich niet in op het aanbod. Vanaf dat moment hebben inhoudelijke gesprekken plaatsgevonden om de impasse te doorbreken.

Jur Botter, wethouder jeugd Haarlem en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg samenwerkende regio’s Noord-Holland: “Ik spreek ook namens mijn collega’s als ik zeg verheugd te zijn dat deze belangrijke vorm van zorg nu is veilig gesteld. We hebben met elkaar nog flinke opgaven voor de boeg. Het is mooi dat we ons nu kunnen richten op de inhoud en de veranderopgave die we willen in de jeugdbescherming. We dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen, jongeren en gezinnen.

De instellingen die nu ingeschreven hebben, bedienen met elkaar 80% van het huidige cliëntenaantal. De regio’s zijn nog in gesprek met een Gecertificeerde Instelling die nog niet heeft ingeschreven. Uitgangspunt van het gesprek blijft de continuïteit van de huidige zorg voor de bestaande cliënten en wat aan maatwerk nodig is vanaf 1 januari 2019. Overigens is inschrijving ook nog steeds mogelijk voor nieuwe partners. Het is immers een Open House inkoopvorm.