Boze boeren met trekkers naar Provinciehuis Noord-Holland [Foto’s]

0

Ruim 150 boze boeren zijn maandag 3 december met 50 tractoren aangekomen bij het provinciehuis in Haarlem. Honderden veehouders zijn woedend over het plan van de provincie om veengebieden te gaan vernatten om de bodemdaling tegen te gaan maar betekent ook kortere graastijd voor de koeien.

Door bemaling klinkt het veen in. Het is een proces dat al eeuwen gaande is. De bovenlaag oxideert waarbij CO2 vrijkomt. Verhogen van het waterpeil voorkomt oxidatie maar bij vernatting kunnen de koeien niet meer de wei in. Einde veehouderij vrezen de boeren.

Op deze maandag vergaderde de Statencommissie over het plan van Gedeputeerde Staten om in het veen alleen natte teelt als rietsigaren en kroosvaren toe te staan waar nu nog koeien en schapen lopen. De boeren vrezen geen koeien meer te kunnen houden. De gebieden liggen in de Zaanstreek, Waterland, Kennemerland, Haarlemmerliede en rond Muiden en De Rijp.

Tien boeren kregen de mogelijkheid om in te spreken bij de commissievergadering. “Mijn koeien zijn mijn passie, dit is vreselijk. Dit plan komt erop neer dat mijn bedrijf niet meer kan ontplooien”, vertelt een teleurgestelde boer. “Mijn koeien kunnen niet buiten in een nat weiland zonder eten lopen, dan worden ze ziek.” Een andere boer had een kinderlaars van zijn zoon meegenomen. “Is er voor deze laars nog toekomst in het veen weide gebied?’’ De boeren mochten het Provinciehuis pas betreden nadat zij hun laarzen uit hadden getrokken. De laars was ook een symbool richting provincie. “Laten we samen stappen zetten.” Het moet financieel en technisch haalbaar zijn en ook is draagvlak essentieel. Op korte termijn worden betrokken partijen uitgenodigd door de provincie.

In veenweidegebieden wordt de waterstand momenteel laag gehouden voor de landbouw. Veehouders hebben dit nodig voor voldoende gras, om het land te kunnen bewerken en voor hun vee. Maar door de lage waterstand zakt het veen en daalt de bodem. De provincie Noord-Holland bekijkt nu de mogelijkheden om de bodemdaling tegen te gaan, waaronder het bewateren van de grond.

Een reportage van Foto Ad Schaap.