Varen op historische trekvaart tussen Haarlem en Leiden

0

De gemeente Haarlem gaat twee steigers aan de Leidsevaart aanleggen als aanlegplaats voor boten. Ook komen er informatiepanelen voor vaarrecreanten. Dit is de eerste stap in het aantrekkelijker maken van de historische trekvaart tussen Haarlem en Leiden voor de recreatievaart. De provincie Noord-Holland draagt hier € 90.000 aan bij.

De provincie en de gemeenten werken aan betere informatie over de trekvaart en meer bekendheid van het vaartraject bij booteigenaren. Behalve Haarlem, Heemstede en Bloemendaal doen ook de Zuid-Hollandse gemeenten hieraan mee.

Historische trekvaart
De trekvaart is in de tweede helft van de 17e eeuw gegraven, ongeveer 30 kilometer lang en strekt zich uit van de Marepoort in Leiden tot aan het Spaarne in Haarlem. Twee eeuwen lang vertrokken vanuit Haarlem en Leiden negen trekschuiten per dag. In totaal gingen er een kleine 15 miljoen passagiers mee.

Waterrecreatie in Noord-Holland
De provincie werkt samen met waterbeheerders en gebruikers aan betere vaarverbindingen, in combinatie met wandel- en fietsnetwerken en cultuurhistorische bestemmingen. Dit levert veel kansen op voor ondernemers in Noord-Holland.

In totaal hebben Gedeputeerde Staten voor 2018 € 791.220 toegekend aan 16 waterrecreatie-projecten in Noord-Holland. Het voorstel wordt in maart 2019 in Provinciale Staten behandeld.