Lezing over de Tapuit. Waardoor verdween deze prachtige duinvogel?

0

Op donderdag 7 februari 2019 organiseert de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een lezing over de fraaie vogel de Tapuit door Herman van Oosten. Hij is onderzoeker van duinvogels en auteur van het boek De Tapuit.

Deze zangvogel is een van de zeldzaamste broedvogels van ons land geworden. Uit de duinen van Zuid-Kennemerland zijn ze helaas verdwenen, alleen tijdens de trek doen ze onze regio aan.

Vergrassing van het leefgebied door verzuring, vermesting en de afname van het konijn, wordt vaak gezien als verklaring voor de tapuitenafname. In grote lijnen zal dit zo zijn, maar vermoedelijk spelen andere factoren ook een rol, zij het een rol van onbekende omvang. Ten tijde van het grote verdwijnen in de jaren tachtig verdween de tapuit ook uit gebieden waar de vegetatie niet nadelig was veranderd. En ook tegenwoordig zijn er natuurgebieden langs de kust die zowel wat vegetatie als nestgelegenheid betreft prima lijken te zijn als broedgebied. Maar toch worden ze niet gesierd door elegante tapuiten. Hoe waarschijnlijk is het dat eventuele veranderingen in de insectenfauna een rol hebben gespeeld bij de tapuitenachteruitgang? En waarom komen roodborsttapuiten eigenlijk wel veel voor? Deze vragen wil Herman van Oosten beantwoorden door onderzoek in de duinen bij Castricum.

Info
Plaats: NME-ruimte in de Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem.
Tijden: 7 februari om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur. Gratis toegang.
Nadere informatie: Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland