Egelopvang Haarlem krijgt onderscheiding

0

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft een Onderscheiding voor Mededogen uitgereikt aan de Egelopvang Haarlem, als waardering voor het vrijwillligerswerk dat de opvang al meer dan zeven jaar doet om zieke en verzwakte egels te helpen. Dit werk is volledig afhankelijk van donaties. De Partij voor de Dieren wil ook dat provincie Noord-Holland zich meer gaat inzetten voor inheemse wilde dieren en goede opvangcentra structureel gaat financieren.

Dickie van Riemsdijk (voorzitter en beheerder) en Thecla van de Graaf-Wolfs (secretaris) namen de onderscheiding en het egelvoer enthousiast in ontvangst. Zij proberen al jaren burgers en politiek wakker te schudden. “De traditionele leefomgeving van de egel, een beschermde diersoort, is door het oprukken van bebouwing en wegen en de industrialisering van de landbouw steeds verder onder druk komen te staan. Door onder andere het vele gebruik van gif is er ook sprake van een massale afname van insecten, waardoor egels steeds vaker honger moeten lijden en uiteindelijk uitgemergeld bij ons terechtkomen,” legt Van Riemsdijk uit. “Bovendien worden steeds meer tuinen helemaal dicht getegeld en worden alle bladeren meteen opgeruimd. Mensen moeten hun tuinen veel groener gaan inrichten, rommelhoekjes van takken en bladeren laten staan en ervoor zorgen dat egels van tuin naar tuin kunnen lopen. Geen tegeltuin, maar een egeltuin dus!

Verantwoordelijkheid provincie
Gedomesticeerde dieren (zoals honden en katten) krijgen de benodigde zorg dankzij financiële ondersteuning van gemeenten. Maar voor de zorg van inheemse wilde dieren is op overheidsniveau niets geregeld. Deze leemte wordt opgevuld door een handjevol opvangcentra voor wilde dieren, maar zij krijgen nauwelijks overheidssteun. De Partij voor de Dieren vindt dat de opvangcentra financiële steun moeten krijgen van de provincie, omdat de provincie medeverantwoordelijk is voor de afbraak van de leefomgeving van o.a. de egels.

De opvang van gewonde in het wild levende dieren is niet goed geregeld. Gebruik is dat de provincie de handschoen oppakt, waar het plaatselijk niet gebeurt. Een structurele steun van ongeveer 150.000 euro per jaar, een bedrag van slechts 0,03% van de begroting, zou al voldoen. Daar krijgen we als samenleving heel veel voor terug,” legt Statenlid Fabian Zoon uit. “Ook zullen er betere maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat in het wild levende dieren onze hulp nodig hebben. Door bijvoorbeeld in te zetten op meer natuurverbindingen, stoppen met gebruik van landbouwgif en verdere bouw in het groen, investeren in biodiversiteit via o.a. diverse bloemrijke akkerlanden en bermen en hanteren van ecologisch groenbeheer waardoor bijvoorbeeld egels een aantrekkelijke leefomgeving krijgen.

Vorig jaar heeft provincie Limburg, na een motie van de Partij voor de Dieren, besloten om de kosten voor het vervoer en de opvang van zieke en gewonde wilde dieren te dekken. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Noord-Holland dat voorbeeld volgt.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)