College Haarlem besluit over concept ontwikkelvisie Oostpoort

Naar een nieuwe volwaardige stadsentree

1

Haarlem Oostpoort het nieuwe visitekaartje van de stad maken, dát is de ambitie van de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland en veel verschillende partijen. De ambitie is het realiseren van een nieuw compact, stedelijk woon- en werkgebied.

Een nieuwe stadsentree voor Haarlem vlakbij station Spaarnwoude. Het college van Haarlem wil graag weten wat de Haarlemmers van de concept ontwikkelvisie Oostpoort vinden. Daarom start half juni een inspraakprocedure. De reacties worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad in het najaar.

Gunstige ligging
Het gebied heeft grote potenties om uit te groeien tot een bijzondere aantrekkelijke ‘stadsentree’ voor Haarlem. Het doel van deze ontwikkelvisie is richting te geven aan de duurzame gebiedsontwikkeling van Haarlem Oostpoort. Een divers en gemengd woon- en werkgebied met een divers aanbod van maatschappelijke en recreatieve voorzieningen. En in een goed bereikbare en aantrekkelijke, groene leefomgeving.

De gunstige ligging biedt Haarlem Oostpoort veel kansen als mobiliteitsknooppunt en als stedelijk ontwikkelingsgebied. De Oostpoort is goed bereikbaar binnen de Metropoolregio Amsterdam met station Spaarnwoude, diverse busverbindingen en via de snelweg A9. Naast bereikbaarheid vraagt Haarlem Oostpoort ook ruimtelijk alle aandacht: er liggen grote kansen om kwaliteit toe te voegen en meer samenhang in het gebied te realiseren.

Partners en veel betrokkenen
De ambitie is niet alleen van de gemeente, maar wordt met veel partners gedeeld binnen de Alliantie Haarlem Oostpoort. Wat in 2017 begon als een verkennend gesprek over kwesties en kansen, is inmiddels uitgegroeid tot een brede groep stakeholders binnen en buiten het gebied. De concept ontwikkelvisie is het resultaat van de inzet van veel betrokken partijen.

Met bijeenkomsten, thematische tafelgesprekken, werksessies, excursies en brede bewonersbijeenkomsten is vorm en inhoud gegeven aan de gezamenlijke visie.

Inspraak
Op 6 juni behandelt de commissie Ontwikkeling de ontwikkelvisie Oostpoort en daarna wordt het document zes weken ter inzage gelegd. U kunt dan uw zienswijze op het stuk geven. Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

Na afloop van de inspraaktermijn worden de inbreng van de commissie Ontwikkeling en de overige inspraakreacties betrokken bij de definitieve ontwikkelvisie Oostpoort ten behoeve van vaststelling door de gemeenteraad in het najaar. Vervolgens wordt deze visie vertaald in een ontwikkelstrategie over de concrete uitwerking en realisatie voor zowel de korte als lange termijn.

De concept ontwikkelvisie Oostpoort is vanaf vandaag in te zien op
www.haarlem.nl/oostpoort.

1 REACTIE

  1. Misschien moeten ze eens besluiten hoe snel ze jeugdzorg in Haarlem sluiten en de medewerkers laten arresteren op basis ban de duizenden klachten en familieberwoestingen die ze in 5 jaar tijd hebben aangericht. Wel op de hoogte zijn en zwijgen is medeplichtigheid. Je dan richten op ontwikkelingsgebieden en zielig doen als een illegale bewoner in de Waarderpolder een dreigementje aan een burgermeester uit, is een beetje tekenend voor de slappe ruggengraat van de Haarlemse gemeente.

Comments are closed.