Dorpshuis van Bloemendaal 90 jaar

0

Op zaterdag 29 juni 2019 viert het aloude Dorpshuis van Bloemendaal haar negentigste verjaardag. In aanwezigheid van de burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest, wordt dit feest gevierd.

Tijdens de bijeenkomst zullen herinneringen worden opgehaald met dorpsgenoten die het Dorpshuis nog als Jeugd- en Badhuis hebben gekend. Pianist Jaap Stork brengt muziek ten gehore uit de tijd van de oprichting en er zal een toost worden uitgebracht op de nieuw ontworpen plaquette met beschrijving van de geschiedenis van het Dorpshuis. Bij de feestelijke bijeenkomst zullen ook voorzitter van Stichting Ons Dorpshuis Harm Swen, predikant te Bloemendaal en Overveen Ad van Nieuwpoort en vele anderen aanwezig zijn.

Over het Dorpshuis
Op de grond, ter beschikking gesteld door mevrouw ‘Keetje’ Wickevoort Crommelin, werd in 1929 het markante gebouw van architect Henk van Kempen gerealiseerd. Het was een ‘Jeugdhuis’ voor de christelijke Bloemendaalse jongeren. Naast ontmoetingsplek was er ook een badinrichting in gevestigd.

De laatste veertig jaar is het Dorpshuis verpacht aan een pachter die het Dorpshuis exploiteert. De opbrengst wordt door het bestuur van de Stichting Ons Dorpshuis gebruikt om dit voor Bloemendaal unieke gebouw te behouden en om charitatieve doelen te steunen. Nog steeds richt het bestuur zich daarbij vooral op educatie van jongeren en de ondersteuning van kerkelijk jeugdwerk. Meer informatie over het Dorpshuis: www.vanoudshetdorpshuys.nl.

Info
Dorpshuis 90 jaar
Feestelijke bijeenkomst
Zaterdag 29 juni vanaf 15.30 uur
Dorpshuis Bloemendaal, Donkerelaan 20 te Bloemendaal.
Iedereen is welkom.