Nieuw in Haarlem Oost: BoekStartcoach in consultatiebureau

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen

0

Ouders, die met hun kind het consultatiebureau in Haarlem Oost bezoeken, hoeven niet vreemd op te kijken als ze daar een BoekStartCoach tegenkomen: een medewerker van de Bibliotheek die ouders van jonge kinderen enthousiast maakt voor voorlezen. Vandaag, woensdag 25 september, opende de directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland Roxane van Acker de BoekStartlocatie aan de Amsterdamstraat 71 officieel, door het overhandigen van een BoekStartkoffertje aan Hanna Meekesheimer, dochter van Caitlin Cowden.

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkt al een aantal jaren met BoekStart voor de individuele leners en in de kinderopvang. De gemeente Haarlem hecht er groot belang aan dat kinderen al op jonge leeftijd gelijke kansen krijgen. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong ontwikkelen, waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterken bovendien de band tussen ouder en kind.

Waarom is BoekStart zo belangrijk?
Veel mensen denken dat je pas een verhaal kunt voorlezen aan een kind, wanneer hij ook echt kan luisteren naar een verhaal. Dit kan echter al vanaf de geboorte! Je baby kan zo veel meer dan je al denkt. Een baby kijkt naar de plaatjes en hoort de woorden, waardoor de woordenschat snel zal vergroten. Zo gebruik je bij het voorlezen van een boekje over olifanten of tijgers woorden die je in het dagelijks leven niet snel gebruikt.

BoekStartcoach in het consultatiebureau
Wekelijks zal BoekStartcoach Nel van der Veldt een of twee ochtenden in de wachtruimte van het consultatiebureau aanwezig zijn. Zij gaat met ouders in gesprek over het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling, hoe leuk en plezierig voorlezen is en hoe boeken ondersteunend kunnen zijn bij opvoedtaken. Ook beantwoordt zij vragen over leesbevordering en mediaopvoeding. Vanwege de wekelijkse aanwezigheid op wisselende dagen van de BoekStartcoach, treft zij alle ouders met jonge kinderen tenminste een keer.

Advertentie