Open avond vrijmetselaarsloge Kennemerland

'Enneagram en vrijmetselarij, op weg naar persoonlijke groei'

0

Vrijmetselaar Ted Stravers, laat zien dat er veel overeenkomsten zijn tussen het Enneagram en de vrijmetselarij, niet alleen symbolisch maar vooral emotioneel. Een Vrijmetselaar streeft ernaar om zich zelf te verbeteren. Het Enneagram kan hierin een praktisch hulpmiddel zijn, naast wat de vrijmetselarij biedt, vindt Starvers.

Het Enneagram onderscheidt negen persoonlijkheden en hun onderlinge relaties. Het is niet duidelijk hoe oud het Enneagram precies is, maar het lijkt een eeuwenoud model te zijn en heeft een esoterische basis. Het wordt tegenwoordig door veel mensen en organisaties gebruikt.

Door met het Enneagram te werken leren mensen zichzelf en anderen beter te begrijpen. Het geeft mensen inzicht in zichzelf. Men wordt zich bewust van eigen vaste patronen en van sterke en zwakkere punten. Het model geeft ook aan op welke punten iemand zichzelf nog kan ontwikkelen. ‘Het is daarom geschikt voor persoonlijke ontwikkeling en groei’, zegt Ted Stravers.

Na de lezing is er een gedachtewisseling over het onderwerp.

De avond wordt afgesloten door een vrijmetselaar, die kort vertelt waarom hij lid is en wat dat voor hem betekent.

Info
21 november 2019, 20.00 uur, inloop v.a. 19.30, Ripperdastraat 13, Haarlem.
Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld: vrijmets@gmail.com.

Advertentie