Aftrap Haarlemse jongerenraad

0

Haarlem krijgt een jongerenraad. Woensdag 20 november is de aftrap in de raadzaal van de gemeente. De gemeente Haarlem nodigt de jongerenraad uit om mee te denken over de belangrijke actuele onderwerpen.

Tijdens deze bijeenkomst kiezen de leden van de jongerenraad uit een van de volgende thema’s: armoede, klimaat, migratie en integratie en jong zijn in Haarlem. Ambtenaren leiden de thema’s in met een pitch van 5 minuten waarin zij de uitdagingen concreet maken. Na de presentaties trekt de jongerenraad zich terug keuze te maken voor één van de thema’s. De stemming gaat met behulp van stembriefjes.

Initiatiefnemer van het project is de Antonius Gemeenschap, een vrijwilligersorganisatie die zich het lot van arme en eenzame mensen in Haarlem aantrekt. Met dit project richt Antonius zich op de politiek en toekomstige generaties. De deelnemende jongeren zijn leerlingen van de bovenbouw van het ECL en het Sancta Maria College.

Na de aftrap gaat de jongerenraad onder begeleiding van hun eigen docenten, de Antonius Gemeenschap en de gemeente concreet aan de slag gaan om met een plan te komen. Het eindresultaat is agendering van het voorstel in de desbetreffende raadscommissie en natuurlijk dat er daadwerkelijk uitvoering aan wordt gegeven.