Gered Voedsel Schakelaar: “Eerste succesvolle samenwerking”

0

Recent is de Gered Voedsel Schakelaar een pilot gestart met de PLUS op het Marsmanplein en HVO Querido om te testen hoe er zoveel mogelijk voedsel kan worden gered en terecht komt, daar waar het het hardst nodig is.

Elke dag worden 50 maaltijden bereid met zoveel mogelijk van het overgebleven voedsel van supermarkt PLUS. Hetgeen niet gebruikt wordt gaat naar de 20 daklozen gezinnen, die er verblijven. De maaltijden die niet dezelfde dag geconsumeerd worden, worden ingevroren of krijgen een andere bestemming. Op dit moment wordt wekelijks al 200 kilo voedsel gered. Uit deze pilot komt veel bruikbare informatie, om te bekijken hoe we nog meer voedsel kunnen redden.

Bestemming voor reststromen
Er zijn verschillende voedsel-reststromen die nu nog geen goede bestemming hebben. Producten die tegen de Tenminste Houdbaar Tot (THT) datum aanlopen of beschadigde verpakking hebben, kunnen in supermarkten niet meer worden verkocht. Op dit moment gaat het merendeel retour, naar een vergister, of gewoon op de vuilnisbelt. Terwijl dit nog prima te consumeren is.

Regelmatige basis en grote schaal
Veelal betreft dit overgebleven voedsel enkele stuks – 1 varkenskotelet, 1 beurse appel, 1 zakje voorgesneden sla, 1 doosje eieren met 1 kapot eitje. Dit vergt een andere manier van bereiding bij de sociale initiatieven die op regelmatige basis en op grote schaal koken. Hier hebben zij begeleiding bij nodig. Daarbij vormen de hygiëneregels en juridische wetgeving qua verantwoordelijkheid ook een uitdaging.

Vervolgstappen
Uiteraard zijn we bezig om deze succesvolle samenwerking verder uit te rollen. Hiervoor zijn we met andere leveranciers en Sociale Initiatieven in Haarlem in gesprek en we verwachten op korte termijn een volgende samenwerking te kunnen bekronen.

- Advertentie -