- Advertentie -
Home Top Eerste stappen richting autoluwe Vijfhoek nog dit jaar

Eerste stappen richting autoluwe Vijfhoek nog dit jaar

0

Het college van burgemeester en wethouders heeft een maatregelenpakket Vijfhoek opgesteld. Door een combinatie van het beperken van auto- en vrachtverkeer, meer aandacht voor voetgangers en fietsers, de invoer van eenrichtingsverkeer en een aantal herinrichtingen verwacht het college dat de voornaamste knelpunten in de wijk aanzienlijk zullen verbeteren. Met het autoluw maken van oa de Botermarkt en Barrevoetestraat worden ook de eerste stappen richting verdere uitbreiding van het autoluwe centrum genomen.

De aanleiding voor de maatregelen is de wijkverkeersvisie die de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, namens de bewoners, aanbood aan het college in maart 2018. Hierin vroeg de wijkraad aandacht voor onder meer zes urgente knelpunten in de wijk. De oplossingen die de wijkraad voorstelde sloten goed aan bij de ambities van de gemeente. Meer ruimte voor de fiets en voetganger, minder auto’s in het centrum. Daarom werd budget beschikbaar gesteld voor een extern onderzoek op haalbaarheid en consequenties van de visie. Dit onderzoek werd afgelopen april opgeleverd. Op basis hiervan heeft het college nu besloten om maatregelen te nemen.

Snel starten
De lengtebeperking voor vrachtvoertuigen wordt eind 2020 als pilot uitgebreid en aangescherpt. Bij succes kan deze maatregel ook elders in de stad worden ingevoerd. De fysieke ingrepen starten in 2021. Naast de Barrevoetestraat en Botermarkt wordt autoluw ook ingesteld in de zijstraten Tuchthuisstraat, Vlamingstraat en Lange Bogaardstraat. In de Breestraat wordt autoluw uitgebreid. Wethouder Berkhout: “Uit de verschillende participatie bijeenkomsten en onderzoeken in de wijk bleek de grote wens van bewoners om op korte termijn echte veranderingen door te voeren. Allemaal goed in lijn met waar we als college ook heen willen met onze binnenstad. Niet alles kan ook meteen, maar ik ben blij dat we nu wel snel kunnen starten.

Vervolg
Niet alle maatregelen uit het onderzoek en de visie van de wijkraad kunnen direct en binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd. Ook moeten sommige ingrepen eerst stadsbreed worden bekeken. Een eventuele verdergaande uitbreiding naar autoluw of autoarm komt bijvoorbeeld in beeld op het moment dat het nieuwe mobiliteitsbeleid van de gemeente wordt besproken eind 2020. Hierin worden ook de ervaringen van de recente uitbreiding van het autoluw gebied in het centrum meegenomen.

Dick Smit, voorzitter van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen: “De door de meeste bewoners gewenste (óók gefaseerde) verkeersmaatregelen reiken verder dan deze serie van het college. Maar het dit jaar beginnen met een eerste uitvoering van de maatregelen vinden we een belangrijke stap in de goede richting!

Mobiele versie afsluiten