Aanvraag Koninklijke onderscheiding

Ere wie ere toekomt

0

Veel Haarlemmers zetten zich vrijwillig in voor allerlei doelen. Zonder eigenbelang en vaak in alle bescheidenheid. Met hun langdurige belangeloze inzet vormen zij het cement van de Haarlemse samenleving. Iedereen die zich langdurig verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een lintje of Koninklijke onderscheiding zoals de officiële naam luidt. Maar dan moet iemand ze daarvoor wel eerst voorstellen. Als iemand een lintje verdient, dan kan diegene tot 1 juli worden voorgedragen voor de jaarlijkse lintjesregen.

Wie kan worden voorgedragen
In principe mag iedereen worden voordragen. Dus ook een eigen vader of moeder, familielid of vriend(in). Een belangrijke voorwaarde is dat de kandidaat zich langere tijd belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Met ‘langere tijd’ wordt een periode bedoeld van minimaal 15 jaar. Het hoeft niet om één en dezelfde functie te gaan.

Bijzondere gelegenheid
De meeste lintjes worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Maar het kan ook op een ander moment. Vaak gaat het dan om een bijzondere gelegenheid. Bijvoorbeeld wanneer iemand afscheid neemt van de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt. Of tijdens het jubileum van de vereniging waarvoor hij of zij zich heeft ingezet. Deze aanvraag dient wel minimaal 5 maanden voor de uitreikingsdatum insturen.

Meer weten
Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/koninklijke-onderscheiding.

Advertentie
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in: (Geleverd door FeedBurner)