Noord-Holland ziet maatschappelijke diensttijd wel zitten

0

Talenten ontdekken, ervaring opdoen, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd een steentje bijdragen. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) ontdekken jongeren de beste versie van zichzelf. Ze nemen deel aan projecten door het hele land en corona weerhoudt ze daar niet van. Integendeel. Recent onderzoek[1] laat zien dat er in 2020 bijzonder veel interesse is in het doen van een MDT: maar liefst 800.000 jongeren geven aan zich vrijwillig te willen inzetten voor een ander. Ook de reacties na deelname zijn positief. De helft van de ondervraagden weet dan beter wat er qua werk bij hen past en wat ze leuk vinden, tweederde is blij met de versterking van het cv en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Zo ontdekte ook Dyando (20) uit Den Helder.

Staatssecretaris Blokhuis bezocht op 18 mei een van de MDT initiatieven in Rotterdam-Zuid
Juist in deze tijd blijkt MDT een mooi initiatief voor de twijfelaars, carrièremakers, schoolverlaters en wereldverbeteraars. Als aanvulling op de middelbareschooltijd, voor, tijdens of na een vervolgopleiding, in een vakantie, een tussenperiode of naast een betaalde baan. Nu corona een groot deel van het sociale leven stillegt, is er meer interesse dan ooit. Van meedraaien in een buurthuis tot zwemles geven aan statushouders en van evenementen organiseren tot sporten met kinderen. Met MDT bewijs je de samenleving een dienst – en jezelf ook. Jongeren kiezen zelf wat ze gaan doen en wanneer. Er is altijd een project in de buurt om snel aan de slag te gaan. Zo ontdekte ook Dyando (20) uit Den Helder, die zijn MDT deed bij het Gouden Kans Project: “Eerder stopte ik met mijn studie rechten, maar nu heb ik een positieve shift gemaakt! Nadat zowel een vriend als mijn opa me het Gouden Kans Project aanraadden, heb ik me opgegeven om skills te ontwikkelen voor mijn eigen webshop. De workshops en vooral de gastsprekers van organisaties lieten me inzien dat ik van iets heel anders in de flow raak: werken aan een betere, rechtvaardige wereld. De vonk is weer gaan vlammen. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om connecties op te bouwen. Daarom heb ik me aangesloten bij WeFuture Global, een groene startup die ik ontdekte tijdens het project. En bij de volgende Gouden Kans-lichting ga ik zélf voor de groep staan.

Alle kanten op
Zo’n 16.000 jongeren deden of doen op dit moment hun MDT bij meer dan 1.300 organisaties. MDT is vrijwillig, sluit aan bij de interesses van jongeren en deelnemers worden tijdens hun project begeleid. Jongeren doen MDT om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld om te onderzoeken wat ze willen worden of omdat ze iets goeds willen doen voor de samenleving. Heeft deze ‘stressgeneratie’ daar wel tijd voor en zin? Jazeker, zo blijkt uit onderzoek. Bijna 800.000 van de 14- tot 27-jarigen geeft aan open te staan voor een MDT. De jongeren die de afgelopen periode een MDT hebben gedaan zijn ook positief, ze geven hun ervaring gemiddeld een 7,8. Inmiddels is MDT met 27 samenwerkings-verbanden en elf gemeentelijke projecten gestart als basis voor een landelijk dekkend netwerk. Organisaties die projecten aanbieden zijn heel verschillend en te vinden in sectoren als natuur en milieu, duurzaamheid, techniek en ICT, politiek en bestuur, media en cultuur, onderwijs en zorg en welzijn. Van school tot sportclub en van sociale ondernemer tot maatschappelijke organisatie – met een MDT kun je alle kanten op.

Maatschappelijke impact, persoonlijke ontwikkeling
Jongeren kunnen via de MDT-projecten aan de slag op allerlei plekken in de samenleving waar ze normaal gesproken niet zo snel terecht zouden komen. Marije Postuma, projectleider Gouden Kans Project: “Jongeren leren bij dit project iets voor een ander te doen, zonder dat ze daar direct iets voor terugkrijgen. Zo maken ze kennis met een maatschappelijke opdrachtgever die een hulpvraag heeft. Terwijl jongeren daarmee aan de slag gaan, ontdekken ze hun talenten en wensen, zodat ze na een half jaar een goede vervolgstap kunnen maken. Tegelijkertijd ontmoeten ze mensen die in hun eigen netwerk nog niet voorkomen en spiegelen ze zich aan anderen in de groep. Belangrijk, want dan blijkt dat ze nooit de enige zijn met een bepaalde uitdaging.” Een van de redenen waarom MDT jongeren zo goed past, is omdat ze er actief bij zijn betrokken. Projecten zijn echt op hen afgestemd. Maatschappelijke impact door persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en iets doen voor een ander staat centraal. Terwijl jongeren een bijdrage leveren bereiden ze zich voor op de toekomst. Het maakt niet uit of jongeren meedoen omdat ze graag anderen helpen, ze zich willen oriënteren op studie of loopbaan, of hun leven weer op de rit willen krijgen. Maatschappelijke diensttijd is pas net ingevoerd, maar de successen smaken nu al naar meer. Doel is om nog veel meer jongeren, organisaties en bedrijven te enthousiasmeren om mee te doen en aan te haken bij het MDT-netwerk. Om zo samen te werken aan maatschappelijke impact. Op 5 oktober start een nieuwe groep met het Gouden Kans Project in Hoorn en op 16 november in Hollands Kroon.

Over maatschappelijke diensttijd (MDT)
Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT.

- Advertentie -