Tasty Walk niet volgens de regels

0

Naar aanleiding van onderzoek naar de Tasty Walk van afgelopen weekend in en om Haarlem concludeert de gemeente dat hier sprake is van een, onder de geldende coronamaatregelen, niet toegestaan evenement. Het ging hier om een georganiseerde verrichting die voor het publiek toegankelijk was, diende tot vermaak en valt niet onder de uitzonderingen in artikel 2:24 APV.

Omdat het evenement zeer waarschijnlijk wel voldoet aan de criteria uit artikel 2:25, was in dit geval een melding noodzakelijk geweest, 10 dagen voor het evenement. De burgemeester had het evenement in deze coronatijd daarop kunnen verbieden vanuit het oogpunt van onder andere volksgezondheid of hier voorwaarden aan kunnen verbinden. Er is geen melding gedaan en dus niet in overeenstemming met de regels gehandeld. Puur afgaande op signalen vanuit de media is er bovendien in strijd gehandeld met de coronamaatregelen, daar bij sommige horecazaken ter plaatse geconsumeerd kon worden.

De gemeente gaat er vanuit dat hier sprake is geweest van een goed bedoeld, maar niet goed doordacht initiatief. De organisator en betrokken Haarlemse restaurants worden aangesproken op de overtreding, het belang van het naleven van de coronamaatregelen (zoals alléén afhaal/to-go) en op het hart gedrukt in de toekomst vooraf tijdig melding te doen. Voor nu krijgen betrokken ondernemers en organisator een waarschuwing. Bij herhaling volgt een boete en sluiting.

Het college van B&W wil de horeca zoveel mogelijk gelegenheid geven om wat te verdienen in deze lastige tijd. Ondernemers moeten net als hun klanten wel verantwoordelijkheid nemen en de coronamaatregelen naleven. Het aantal besmettingen is hoog, daarom blijven de coronaregels voor iedereen van belang. Afhalen is toegestaan, maar meer niet. Ook niet het organiseren van een evenement.

 

- Advertentie -