Rijnland investeert in duurzame en effectieve afvalwaterzuivering Zwanenburg

0

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is onlangs akkoord gegaan met het besluit dat de afvalwaterzuivering Zwanenburg wordt gerenoveerd en uitgebreid. Het bestuur heeft daarvoor een krediet toegekend van 98,3 miljoen euro voor een toekomstbestendige afvalwaterzuivering.

Renovatie, uitbreiden en vernieuwen
Rijnland blijft investeren in waterkeringen, gemalen, watergangen en zuiveringen. Daarbij verbindt Rijnland zijn kerntaken aan maatschappelijke opgaven zoals circulaire economie en energietransitie. Voor het afvalwatersysteem van Zwanenburg wordt gekozen voor de meest effectieve en toekomstbestendige oplossing, die leidt tot een waterzuivering met de nieuwste technieken en de meest duurzame oplossing. Op termijn worden de afvalwaterzuiveringen van Heemstede en Haarlem-Schalkwijk gesloten. Beide zuiveringen worden vervangen door nieuwe afvalwater transport gemalen. Met persleidingen wordt het afvalwater naar Zwanenburg getransporteerd en daarvoor dient deze zuivering gerenoveerd en uitgebreid te worden.

Toekomstbestendige afvalwaterzuivering
Rijnland gaat over tot deze investering, omdat van belangrijke onderdelen al de technische levensduur ruimschoots is overschreden. Bovendien kijkt Rijnland naar de toekomst en wil met het moderniseren van deze afvalwaterzuivering een belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en de inzet van duurzame energie. Dit jaar staat in het teken van de voorbereidingen. Naar verwachting start de bouw in 2022 en zal het totale systeem in 2025 gebruik genomen worden.

Facts & Figures

  • Renovatie en uitbreiding Zwanenburg zorgt voor 145.000 huishoudens in 3 gemeenten (Haarlem, Haarlemmermeer en Heemstede)
  • Aanleg van 2 nieuwe transportgemalen (Haarlem-Schalkwijk en Heemstede)
  • Sluiting en sloop van 2 oude afvalwaterzuiveringen (Haarlem-Schalkwijk en Heemstede)
  • Nieuwe situatie levert zorgt voor een energie besparing van 15% , zuivert 8.400 kuub water per uur, duurzame aanpak van het slib door centraal te vergisten via Afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder.

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelHet wijkcentrum: een plek om je terug te trekken
Volgend artikelDe Publieke Tribune:
Wanneer straf je, wanneer zorg je?
redactie
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.