Locatiekeuze voor Domus Plus en Skaeve Huse

0

De gemeente Haarlem wil twee bijzondere woonzorgvoorzieningen realiseren in Haarlem, namelijk Domus Plus aan de Nieuweweg 2 en zes Skaeve Huse aan de Vergierdeweg 452/454. Met het voorstel van het college wordt het onderzoek naar potentieel kansrijke locaties voor de woonzorgvoorzieningen in Haarlem afgerond. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 22 april en maakt een definitieve keuze.

Met een vaste woonplek buiten de woonwijk krijgen mensen in Domus Plus en Skeave Huse de zorg die zij nodig hebben en is er voldoende toezicht op de cliënten en hun omgeving. Zo wordt voorkomen dat de cliënten nog meer problemen krijgen en dat zij overlast veroorzaken voor hun omgeving.

Motivatie
De Vergierdeweg biedt voldoende ruimte voor het realiseren van zes Skaeve Huse. Het college ziet ook kansen voor het opknappen van de monumentale boerderij Noord-Akendam. Deze verkeert nu in vervallen staat en de gemeente wil een integraal plan maken voor de boerderij waar Skaeve Huse deel van uit maken. Het college vindt de locatie aan de Nieuweweg 2 geschikt voor Domus Plus. Het is een rustige en prettige woonomgeving voor de 24 cliënten die hier voor de rest van hun leven zullen wonen. Met intensieve begeleiding kunnen zij hun gedrag en levensstijl verbeteren. De boerderij biedt kansen om de cliënten van Domus Plus een zinvolle dagbesteding te geven. Daarom zijn er ideeën voor een buurtproject in de vorm van een zogenaamde ‘doe- of ontmoetingstuin’.

Aandacht voor de buurt
Bewoners kunnen nog niet meteen hun intrek nemen aan de Vergierdeweg en de Nieuweweg. Om de bouw en het gebruik van de voorzieningen mogelijk te maken, moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Daarnaast stelt de gemeente, samen met de omgeving, een beheerplan op voor beide locaties. Hierin staan de taken van gemeente, politie, beveiligingsbedrijf en zorgaanbieder omschreven. Daarmee is al goede ervaring opgedaan bij andere opvanglocaties in Haarlem, zoals bijvoorbeeld de locatie Wilhelminastraat. De gemeente zorgt ervoor dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week beveiliging aanwezig is bij Domus Plus en Skaeve Huse. Als het goed gaat, wordt bij Skaeve Huse de beveiliging na verloop van tijd afgebouwd.

Participatie
Voor het vinden van geschikte locaties is inwoners van Haarlem gevraagd mee te denken. De door Haarlemmers aangedragen locaties zijn getoetst aan de door de raad vastgestelde toetsingscriteria met als doel te komen tot een eerste selectie van locaties. In oktober 2020 stelde de gemeenteraad vier kansrijke locaties vast. Deze locaties zijn betrokken in het vervolg van het locatieonderzoek en bewoners, instellingen en bedrijven uit de omgeving is gevraagd om hun inbreng. Veel Haarlemmers hebben gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om hun mening te geven. De gemeente organiseerde een digitale informatieavond en per wijk een buurtgesprek met een kleine afvaardiging van de betrokken wijken.

Aanpak overlast
De bekendmaking van de vier beoogde locaties voor het realiseren van Domus Plus en Skaeve Huse heeft impact gehad op de direct omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen uit de vier betrokken gebieden. Haarlemmers uitten hun zorgen en bezwaren veelvuldig en ook hun klachten over beheer en onderhoud, zwerfafval en reeds ervaren overlast bij de vier locaties. Daarom stelt het college voor om samen met de buurt een wijkschouw uit te voeren en een plan van aanpak te maken voor een veilige(re) inrichting van de openbare buitenruimte rondom de woonvoorzieningen en meer handhaving.

Besluitvorming
Op 31 maart vergaderen de commissie Samenleving en Ontwikkeling. De griffie organiseert die avond ook de mogelijkheid om in te spreken. Aanmelden kan via griffiebureau@haarlem.nl. Op 22 april neemt de gemeenteraad haar besluit.

 

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelFietsen door Haarlem met een groen hart
Volgend artikelAanhoudingen na wilde achtervolging
redactie
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.