- Advertentie -
Home Top Krijgt bewonersinitiatief Ons Buurtschap een kans in Haarlem?

Krijgt bewonersinitiatief Ons Buurtschap een kans in Haarlem?

0

Bewonersvereniging Ons Buurtschap vraagt de Raad om zich n.a.v. onze petitie uit te spreken over de plaats die zij ziet voor autodeelinitiatief in Haarlem. Is zij bereid haar bewoners actief te faciliteren zodat zij de maatschappelijke waarde voor de stad tot bloei kan brengen van het autodeelconcept dat bewoners met iZoof ontwikkelden?

Ons Buurtschap Bewoners willen een eerlijk, concreet antwoord op het appèl dat we in deze petitie doen, zodat duidelijk wordt wat nieuwe democratie waard is, wanneer bewoners zich willen inspannen om een gedeelde missie voor de stad te volbrengen die draait om de volgende waarden: Veranderd mobiliteitsgedrag – Ruimte om te leven – Verbeterde luchtkwaliteit – Lagere verkeers- & parkeerdruk – Een beter bereikbaar Haarlem.

Achtergrond
De gemeente Haarlem staat de komende tientallen jaren voor een grote opgave: terwijl de stad groeit (+ 10.000 woningen) rust op de gemeente de verantwoordelijkheid om de leefbaarheid van de Haarlemse buurten te behouden, de bereikbaarheid te verbeteren, de parkeerdruk te verlichten, de luchtkwaliteit te verbeteren en de klimaatdoelstellingen te halen.

In het Mobiliteitsbeleid, dat momenteel open staat voor inspraak, wordt gesteld dat hiertoe meer ruimte dient te komen voor fiets, openbaar vervoer en voetganger. Om die ruimte te scheppen, zal het autbezit teruggedrongen moeten worden – die noodzaak bevestigt het Mobiliteitsbeleid. Dit moet gebeuren in de realiteit dat Haarlemmers nood en behoefte zullen houden aan autovervoer, en met de verwachting dat maatregelen als minder parkeerplaatsen en betaald parkeren weerstand zullen oproepen bij de grote groep autobezitters van wie ander mobiliteitsgedrag wordt gevraagd. Dit zal vertragend werken op de door het beleid beoogde mobiliteitstransitie.

De stad loopt intussen nog verder vast. Daarom heeft de stad Haarlem de energie van bewoners nodig die hun mobiliteitsgedrag willen veranderen. Bewonersvereniging Ons Buurtschap inspireert, activeert en verbindt deze energie bij bewoners in een zelfontwikkeld middel om de leefomgeving te verbeteren: elektrisch autodelen voor en door bewoners. Dat middel wordt alleen dán effectief, wanneer het op schaal van de stad impact kan maken. En daarvoor hebben bewoners hun huidige partner in samenwerkingsproject iZoof Car Sharing nodig, alsook de marktpartijen die zij in het deelconcept aansluiten. Welke verwachting kunnen bewoners hebben wanneer de stas het bewonersinitiatief geen actieve rol geeft in de mobiliteitstransitie?

 

 

Mobiele versie afsluiten