Haarlem stelt grote financiële besluiten uit tot najaar in afwachting van het Rijk

0

Het college van burgemeester en wethouders wil, om onnodige bezuinigingen te voorkomen, grote financiële besluiten dit jaar later nemen dan gebruikelijk. Vermoedelijk wordt pas na de zomer duidelijk welke keuzes een nieuw kabinet maakt. Met name de keuzes aangaande de Jeugdzorg en de verdeling van het gemeentefonds zijn bepalend voor de begroting van gemeenten en dus ook voor Haarlem. Het college kiest er daarom voor op dit moment alleen extra geld uit te trekken voor zaken die direct onontkoombaar zijn. Bij de begroting in september bekijkt het college de situatie opnieuw.

Wethouder Rog: “We bevinden ons in de situatie dat we simpelweg nog niet weten wat we financieel van het Rijk kunnen verwachten. Als je dit soort onzekerheid moet vertalen naar de gemeentebegroting zouden we extra geld dat we nu besluiten uit te geven misschien over een paar maanden alweer extra moeten bezuinigingen als het tegenzit. Dat doen we liever niet en daarom maken we een pas op de plaats.

Gemeenten financieel in onzekerheid
Bijna alle gemeenten in Nederland hebben het financieel moeilijk. De belangrijkste oorzaak hiervan is het enorme verschil tussen de kosten van taken (zoals Jeugd/Wmo) die van het Rijk naar gemeenten zijn overgegaan en de vergoeding van het Rijk hiervoor. Ook wordt een nieuwe verdeling verwacht van middelen over de gemeenten (Gemeentefonds). De financiële effecten van de coronacrisis worden tenslotte ook grotendeels bepaald door de compensatie die gemeenten al dan niet van het Rijk ontvangen.

Zonder voldoende compensatie zullen vrijwel alle gemeenten moeten bezuinigen. Op basis van de verkiezingsprogramma’s van landelijke partijen is te verwachten dat gemeenten worden gecompenseerd, maar hoeveel is nog onbekend. Het college verwacht dat er deze zomer meer duidelijk zal worden en zal blijken hoeveel ruimte er is om extra te investeren.

Steunmaatregelen
Afgelopen jaar heeft de gemeente bovenop de landelijke regelingen ook lokale steunmaatregelen getroffen om de hard getroffen instellingen, ondernemers en groepen in de samenleving te ondersteunen. Bij de kadernota wordt ervoor gezorgd dat deze in 2021 door blijven lopen. Cultuur, ondernemers, sport, jongeren en organisaties die sociaal werk verrichten kunnen dus blijven rekenen op extra ondersteuning.

Contact en ontmoeting staan centraal
Bovenop de steunmaatregelen wil het college voor 2021 en 2022 € 500.000 extra per jaar
beschikbaar stellen voor activiteiten die moeten zorgen voor herstel en hernieuwd contact tussen Haarlemmers. Dit moet bijdragen om de stad en haar inwoners en ondernemers weer op de been te helpen. Het is de bedoeling dat ideeën en initiatieven ook door Haarlemmers zelf aangedragen worden. Hier wordt ook de gemeenteraad nadrukkelijk in betrokken. Bij de invulling van de ideeën krijgen de samenwerkingspartners van de gemeente zoveel mogelijk een rol. De nieuwe regeling wordt met spoed uitgewerkt en van de zomer opengesteld.

Uitzonderingen
Voor een aantal voorstellen maakt het college een uitzondering en wil het direct extra budget incidenteel beschikbaar stellen in 2021. Zo gaat er met spoed geld naar plaagdierenbestrijding, om overlast op korte termijn te kunnen bestrijden en is er extra subsidie voor het Frans Hals Museum.

Duurzaamheidsbegroting
Bij deze kadernota presenteert het college voor het eerst de Duurzaamheidsbegroting. Vanaf 2018 is hier al aan gewerkt. Met de Duurzaamheidbegroting in de hand is de gemeente steeds beter in staat de verschillende maatregelen en de effecten hiervan concreet te meten en vertalen. Zo kan de gemeente beter sturen op het bereiken van de Haarlemse duurzaamheidsdoelen. Haarlem heeft hiermee een unicum in Nederland te pakken. De duurzaamheidsbegroting zal permanent in ontwikkeling blijven om steeds actueel relevante informatie te kunnen verschaffen over de voortgang en de doelen.

Kadernota 2022 in de gemeenteraad
Op 8 juli neemt de gemeenteraad van Haarlem een definitief besluit over deze kadernota. De kadernota vormt de opmaat naar de begroting 2022.

De volledige kadernota is hier te vinden.

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelHolland Casino opent 5 juni alle 14 vestigingen
Volgend artikel37PK, Museum Haarlem en ABC vieren heropening met Strippenkaart-actie vanaf zaterdag 12 juni
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.