- Advertentie -
Home Top Haarlem naar 30 km/uur: eerste 53 straten al begin 2022

Haarlem naar 30 km/uur: eerste 53 straten al begin 2022

0

Een van de beste manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren is door de snelheid te verlagen. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat in Haarlem een maximum snelheid van 30km/uur de norm wordt. Er wordt gewerkt aan een plan om zoveel mogelijk straten aan te passen naar de normen voor een 30 km per uur-straat. Voor 53 straten geldt dat de huidige inrichting zich goed leent om er direct een maximum snelheid van 30km/uur in te stellen zonder de straat aan te passen. Daarom krijgen deze nu prioriteit.

Wethouder Berkhout: ‘30 km per uur wordt de norm. We maken een plan hoe we dit in de hele stad gaan invoeren en beginnen meteen waar dat kan. Daarom gaat de snelheid nu al omlaag in 53 straten in de Planetenwijk, de Bomenbuurt, Delftwijk en de Krim.

Het is de bedoeling dat Haarlem, ondanks de toenemende groei, bereikbaar, veilig en leefbaar blijft. In het afgelopen jaar vastgestelde mobiliteitsbeleid is daarom onder andere besloten tot het creëren van meer ruimte voor de fiets. Door de snelheid voor auto’s omlaag te brengen wordt het veiliger en ontstaat deze ruimte. In het ook nieuw vastgestelde verkeersveiligheidsbeleid is veel aandacht voor de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De invoering van 30 km/u in de hele stad is hier daarom ook in opgenomen.

30 km in Haarlem
De maximum snelheid wijzigen is vaak niet mogelijk zonder ingrepen in de inrichting van een weg. Dat kost veel tijd en geld. In het mobiliteitsbeleid zijn ook uitzonderingen benoemd, zoals voor hoofdroutes voor de auto en het OV. Hoe, waar en wanneer 30 km/u wordt ingevoerd in de rest van de stad, wordt later dit jaar uitgewerkt in een plan van aanpak.

30 km ook in andere steden
Haarlem is niet de enige stad die de snelheid verlaagt. Andere steden zoals Utrecht, Rotterdam, Groningen en Amsterdam werken ook aan plannen om de snelheidsverlaging door te voeren.

53 straten
Voor deze 53 straten geldt dat de huidige inrichting zich al goed leent voor de maximum snelheid van 30 km/uur. Door de verkeersborden te wijzigen wordt het ook mogelijk voor de politie om op de nieuwe snelheid te handhaven.

Drie straten met een huidig regime van 30 km/uur sluiten naadloos aan bij de nieuwe 30 km/uur zones.

Bewoners ontvangen deze week een brief met informatie over het besluit.

Planetenwijk:
Pleiadenstraat, Junoplantsoen, Pallasstraat, Herculesstraat, Siriusstraat, Eenhoornstraat,
Schuttersstraat.

Bomenbuurt:
Jan Haringstraat, Veenbergstraat, Veenbergplein, Heussenstraat, Akendamstraat, Sparenbergstraat, Ter Cleeffstraat, Van Dortstraat, Delftlaan.

Delftwijk:
Rijnstraat, Waalstraat, Maasstraat*, Merwedestraat, IJsselstraat, Reggestraat, Dinkelstraat, Scheldestraat, Flevoplein, Lekstraat, Eemsstraat, Lingestraat, Diezestraat, Hunzestraat, Generaal Spoorlaan, Dokter de Liefdestraat, Marsmanplein, Rijksstraatweg parallelweg, Jan Prinslaan, Gerard van Eckerenstraat, Aart van der Leeuwstraat, Van Moerkerkenstraat, Nico van Suchtelenstraat, Dokter de Liefdehof, Du Perronstraat, Slauerhoffstraat*, Martinus Nijhoffstraat*, Garmt Stuivelingstraat.
*Reeds bestaande 30 km/u wegen die in zone worden opgenomen.

De Krim:
Lodewijk van Deyssellaan, Rijklof van Goensplein, Cornelis Speelmanlaan, Joan Maetsuykerlaan, Jan Pieterszoon Coenlaan, Cornelis van der Lijnlaan, Christoffel van Swolllaan, Van Diemenlaan, De Carpentierlaan, Laurens Reaellaan, Van Riebeecklaan, Otto van Reeslaan.

 

 

Mobiele versie afsluiten