- Advertentie -
Home Top Extra geld nodig voor Noord-Hollandse infraprojecten

Extra geld nodig voor Noord-Hollandse infraprojecten

0

Energie en bouwmaterialen zijn fors duurder geworden. Voor een aantal lopende infraprojecten is daarom extra geld nodig. Dat staat in het overzicht van alle infraprojecten dat de provincie Noord-Holland elk half jaar actualiseert.

In Noord-Holland zijn iedere dag mensen en goederen op weg naar hun bestemming. Om deze bestemmingen schoon en veilig te bereiken, werkt de provincie iedere dag aan onderhoud, vervanging en verbetering van de infrastructuur. In het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur staan alle infraprojecten die de provincie de komende 8 jaar op het programma heeft staan.

De kosten voor beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van infrastructuur zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Door Covid-19 en de oorlog in Oekraïne zijn grondstoffen schaars, dus duur, en ook de energieprijzen zijn enorm gestegen. Die prijsstijgingen zijn ook merkbaar in lopende projecten zoals HOV in ’t Gooi (+8,1 miljoen euro) en de vervanging van de Cruquiusbrug bij Heemstede (+8,3 miljoen euro).

Meerjarenprogramma
Het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur wordt twee maal per jaar geactualiseerd. Gedeputeerde Staten leggen dan de nieuwe ontwikkelingen voor aan Provinciale Staten (PS). Bij de behandeling van de begroting 2023 beslissen PS over de (extra) kosten voor de projecten uit het iMPI 2023-2030.

Een kleine greep uit de projecten per regio:

Kop van Noord-Holland
Texel – Den Helder– Schagen – Hollands Kroon

De verkeersveiligheid van de N501 (Texel) wordt verbeterd door bij de kruising met de Redoute een middenplateau voor fietsers te realiseren, waardoor er in 2 fasen overgestoken kan worden. De kruising met de Keesomlaan/Westerweg wordt vervangen door een rotonde. De oeverbeschoeiing van de Westfriesche Vaart en het Noordhollandsch Kanaal wordt op verschillende plekken vervangen. Daarbij wordt zo veel mogelijk gekozen voor natuurvriendelijke oevers. Verder wordt er gewerkt aan de renovatie van de Koopvaardersschutsluis (Den Helder) en de vervanging en verbreding van de Stolperbasculebrug (Schagen).

Alkmaar en omgeving
Alkmaar – Bergen – Castricum – Dijk en Waard – Heiloo – Uitgeest

Op meerdere wegen vindt de komende jaren onderhoud aan het asfalt plaats. Voor de N242 wordt onderzocht hoe de veiligheid en doorstroming tussen Alkmaar en Verlaat verbeterd kan worden. Het wegbeeld past nu niet bij de maximum snelheid, waardoor er te hard gereden wordt. Er vindt groot onderhoud plaats aan de N243 tussen Alkmaar en Koggenland. Tegelijkertijd wordt de weg opnieuw ingericht om de veiligheid te verbeteren. Vanuit het Programma provinciale fietsknelpunten wordt er bij de N242 (Alkmaar) en de N512 (Bergen) onderzoek gedaan naar het verbeteren van de fietsveiligheid.

West-Friesland
Drechterland – Enkhuizen – Hoorn – Koggenland – Medemblik – Opmeer – Stede Broec

De A.C. de Graafweg (de N241 tussen Wognum en Verlaat) voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Bij het groot onderhoud worden de weg, bermen en het fietspad verbreed. De kruispunten worden heringericht. Ook worden kabels en leidingen verlegd, waaronder waterstransportleidingen. Twee bruggen van de N247 (Koggenland) zijn aan het einde van de levensduur en moeten worden vervangen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden de bruggen verbreed.

Zuid-Kennemerland/IJmond
Bloemendaal – Haarlem – Heemstede – Zandvoort – Beverwijk – Heemskerk – Velsen

Om het openbaar vervoer in Beverwijk en Velsen te verbeteren worden 2 busbanen aangelegd, als onderdeel van het HOV-netwerk. Door de busbanen kan de bus files op de Velsertraverse voor een groot deel vermijden. De route wordt sneller, betrouwbaar en veiliger. Op de N202 (Velsen) wordt groot onderhoud uitgevoerd. Hierbij worden meteen ook maatregelen uitgevoerd die de verkeerveiligheid vergroten, zoals het aanbrengen van bermverharding. Langs de oostzijde van de N208 (Haarlem, Bloemendaal) komt een fietspad. Naar een fietspad aan de westzijde van de weg (Haarlem, Velsen) wordt onderzoek gedaan.

Zaanstreek/Waterland
Edam-Volendam – Landsmeer – Oostzaan – Purmerend – Waterland – Wormerland – Zaanstad

De Zaanbrug (Wormerland, Zaanstad) is aan het einde van de levensduur en wordt vervangen. De nieuwe brug krijgt vrij liggen fiets- en voetpaden, wat de brug aantrekkelijker en veiliger maakt voor fietsers en voetgangers. Ook de Brug Krommenie (Zaanstad) moet vervangen worden. Voor deze complexe opgave zijn in 2022 ecologische onderzoeken, verkeersonderzoeken en bodemonderzoeken gedaan. Om de leefbaarheid langs de N203 bij Krommenie en Assendelft (Zaanstad) te verbeteren wordt geïnvesteerd in kortetermijnmaatregelen. Er wordt gekeken naar maatregelen op het gebied van ruimtelijke inrichting, verkeer, openbaar vervoer en fiets. De reistijd op de N247 (Waterland) is voor automobilisten en busreizigers momenteel – vooral in de spits – zeer onbetrouwbaar. In verschillende deelprojecten wordt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd, waarbij de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan mogen gaan.

Amstelland en Meerlanden
Haarlemmermeer – Aalsmeer – Amstelveen – Uithoorn – Ouder-Amstel – Diemen

Met een nieuwe Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Noordwijk en Schiphol verbetert de bereikbaarheid in de regio. Er komt een nieuwe HOV-brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek en een nieuwe busbaan vanaf de nieuwe brug naar P+R Getsewoud-Zuid. De HOV-lijn Legmeerdijk krijgt een nieuwe halte bij halte bij de
hoofdingang van Royal FloraHolland. Hiermee verbeteren de snelheid en betrouwbaarheid van de bus. Het fietspad langs de N232 Schipholweg (Haarlemmermeer) wordt een zonnefietspad. In het wegdek van het fietspad komen over een lengte van zo’n 400 meter zonnepanelen, die minimaal 80.000 KwH per jaar opleveren. Daarmee kunnen ongeveer 20 huishoudens voorzien worden van energie.

Gooi en Vechtstreek
Blaricum – Gooise Meren – Hilversum – Huizen – Laren – Wijdemeren

Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt de verkeersveiligheid op de N236 (Wijdemeren) verbeterd. De rijbaan en het fietspad worden verbreed en de uitritten worden beter herkenbaar gemaakt. De N417 (Hilversum) wordt heringericht. Aan de westzijde van de weg komt een fietspad in 2 richtingen. Het fietspad aan de oostzijde komt te vervallen. Het kruispunt N525 van de Westerheide met de Oude Postweg (Laren) wordt een voorrangsplein, waarmee fietsers en voetgangers de N525 kunnen oversteken. Er wordt onderzoek gedaan om de fietstunnel onder de N525 door te verbeteren, door de hellingen minder steil te maken en de haakse bocht aan te passen.

Wegennet
De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot heeft de provincie 590 bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten in beheer. De werkzaamheden aan al deze infrastructuur doet de provincie zo duurzaam mogelijk. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren.

Een volledig overzicht per regio is hier te vinden.

 

 

 

Mobiele versie afsluiten