Op 8 maart 2023 wordt Internationale Vrouwendag gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de Gravenzaal van het Stadhuis Haarlem.

Internationale Vrouwendag wordt al 113 jaar gevierd op 8 maart. Al die jaren zijn vrouwen opgekomen voor zelfbeschikking, individuele rechten, vrijheid en een gelijkwaardige behandeling. Tegenwoordig is het een dag waarop we vieren wat we hebben bereikt en brengen we een thema onder de aandacht waar nog verbetering gewenst is. Alleen samen creëren we een omgeving waarin iedereen zich veilig thuis voelt en onbevreesd haar stem kan laten horen. Het thema is zowel nationaal als internationaal urgent, zo zal Palwasha Hamza spreken over de stem van vrouwen in Afghanistan en Iran en zal de bezoekers zelf worden uitgenodigd om onbevreesd hun stem te laten horen en is er een presentatie van een onderzoek hiernaar.

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in de Gravenzaal. De opening van de avond zal worden verricht door wethouder Eva de Raadt.

Zonta Nederland reikt een prijs uit aan een vrouw die zich heeft ingezet om het voor anderen mogelijk te maken hun stem onbevreesd te laten horen. Schrijfster Annemarie Jongbloed spreekt over de stem van vrouwen in de literatuur.

Met medewerking van: Het Haarlems Straatorkest, Xandra Mizée en het Kennemervrouwenkoor, Amnesty International, de zangeressen Merel en Jente en het koor PataPata.

Het comité internationale vrouwendag 023 heeft als doel de activiteiten in de regio te coördineren en op elkaar af te stemmen en zo ieder initiatief en alle buurten en groepen de gelegenheid te geven activiteiten breed bekend te maken en tot uitwisseling te komen. Het comité wordt gevormd door verschillende vrouwenverenigingen, maatschappelijke organisaties en actieve betrokkenen waaronder REBUP, Volt, VanHier Haarlem, Bureau Discriminatiezaken Zuid-Kennemerland, Rooie Vrouwen van de PvdA, Amnesty International, Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving, GroenLinks en de Alevietenvereniging.


 

 

 

 

 

 

 

- Advertentie -