- Advertentie -
Home Overig nieuws Consument Aflosperiode schulden wordt gehalveerd

Aflosperiode schulden wordt gehalveerd

0

Het hebben van schulden kan leiden tot onzekerheid. Het langdurig moeten terugbetalen ervan kan veel stress opleveren. Gemeente Haarlem wil inwoners met schulden sneller uitzicht op een toekomst zonder schuldzorgen bieden. Daarom is het college van B&W blij met het nieuwe wetsvoorstel waarin de aflostijd van schulden wordt gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden. Ook in Haarlem zal die wijziging per 1 juli 2023 ingaan.

Minnelijke schuldsanering
Sinds 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Als iemand schulden heeft, wordt er met de schuldeisers een afspraak gemaakt om de schuld af te lossen. Dit heet de minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). Als het niet lukt om tot zo’n afspraak te komen, kan er via de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder aangesteld worden. De bewindvoerder bepaalt welk bedrag er maandelijks afgelost moet worden: de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dat maandelijkse bedrag is afhankelijk van het inkomen. Nu wordt, na een periode van drie jaar aflossen, de resterende schuld kwijtgescholden. Op 7 februari 2023 is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de termijn voor de Wsnp halveert van 3 naar 1,5 jaar. Het college van B&W is blij met die halvering en vraagt de gemeenteraad om dit voor 1 juli in het Haarlemse beleid aan te passen.

Drempel verlagen
Een andere wijziging in het wetsvoorstel is dat, wanneer er te weinig ruimte om af te lossen is, zoals vaak het geval is bij een minimum inkomen, het minnelijk traject kan worden overgeslagen. Er kan dan direct een verzoek om toepassing van de Wsnp worden ingediend. De verwachting is dat deze maatregelen zullen helpen om de drempel voor het aanvragen van schuldhulp te verlagen zodat meer inwoners de hulp die ze nodig hebben ook daadwerkelijk aanvragen. Niet alleen geeft het mensen met schulden sneller duidelijkheid over het traject dat gevolgd gaat worden maar het biedt ook sneller perspectief op een schuldenzorgvrije toekomst. Dat alles verlicht de stress en geeft de nodige rust.

Audit: Haarlem goed op weg met schuldhulpmaatregelen
Het besluit om de aflostermijn van schulden te halveren wordt opgenomen in de Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden, ‘In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren’ uit 2020. Hieronder vallen ook andere regelingen op het gebied van schulddienstverlening zoals New Future voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar, BooM (Budgetondersteuning op Maat) en de vroegsignalering van schulden.

De NVVK, de landelijke branchevereniging voor schuldhulp, voerde recent een audit uit waarbij de gemeente Haarlem werd geprezen om de manier waarop het de schulddienstverlening aanpakt. In het bijzonder werden genoemd de budgetcoaching op maat en het recente aanstellen van budgetcoaches op het Nova college. Daarnaast werd naar voren gebracht dat medewerkers echt oog hebben voor de klant en dat de nazorg goed is ingericht. De auditor vond ook dat Haarlem met het aanbieden van BooM en New Future vooruit loopt in schulddienstverleningsland.

Wethouder Diana van Loenen (schulddienstverlening): “We zijn duidelijk op de goede weg met onze aanpak van armoede en schulddienstverlening. Daarom ben ik blij dat er landelijk is besloten de aflossingstermijn te halveren. Dit geeft ons weer een extra middel in handen om inwoners met schulden sneller duidelijkheid te geven over hun traject en ze zo eerder uit de schulden te helpen.

 

 

 

 

Mobiele versie afsluiten