Kwartaalbericht aanpak ondermijning in Haarlem

0

In de strijd tegen georganiseerde misdaad en ondermijning wordt naast de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie ook door de gemeente krachtig, eenduidig en consequent opgetreden. Het afgelopen kwartaal (april t/m juni) vonden in Haarlem 7 integrale controles plaats en werden 3 bestuurlijke maatregelen opgelegd.

Bij integrale controles werkt gemeente Haarlem samen met onder andere politie, Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en omgevingsdienst IJmond. Tijdens de controles werd onder andere zwartwerken, illegaal werken, en illegale bewoning geconstateerd. Bij deze overtredingen zijn passende maatregelen getroffen.

Op 12 mei werd samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie een controle uitgevoerd op maaltijden flitsbezorgers. Hierbij zijn 93 bezorgers gecontroleerd. Een aantal flitsbezorgers was jonger dan 16 jaar en sinds 2020 mag je dan nog niet als maaltijdbezorger werken, mede door het grote aantal ongevallen met minderjarige maaltijdbezorgers. Het onderzoek naar de bedrijven die deze jonge bezorgers hebben ingezet loopt nog.

Bestuurlijke maatregelen
Daarnaast zijn er afgelopen kwartaal drie bestuurlijke maatregelen opgelegd. Eind mei heeft de burgemeester een last onder dwangsom opgelegd aan een drugsdealer van 2500,- euro per overtreding. De dwangsom moet voorkomen dat deze persoon opnieuw handelt in drugs.

Panden waar grote hoeveelheden drugs worden gevonden worden voor langere tijd gesloten zodat het pand niet opnieuw ingezet kan worden voor criminele activiteiten.

Begin juni is een pand aan de Izaäk Enschedeweg voor een jaar gesloten. In het bedrijfspand werden in totaal ongeveer 2 kilo cocaïne, 88 zakken met versnijdingsmiddel voor cocaïne en 10 flessen Aceton met cocaïne erin door de politie in beslag genomen.

Op 16 juni is door de burgemeester met spoed een woning aan de Elsa Brändströmstraat gesloten. In deze woning is door de politie 320 kg harddrugs aangetroffen. De woning wordt voor de duur van 12 maanden gesloten.

 

 

 

 

 

- Advertentie -