Haarlemse pleinen

0

Woensdag 23 november om 16.00 uur opent Jeroen van Spijk, wethouder ruimtelijke ordening en monumentenzorg, in het ABC architectuurcentrum de tentoonstelling “Haarlemse Pleinen”. Marcel van Heck, voorzitter van de werkgroep Gebouw en Omgeving van de Vereniging Haerlem, zal hem daarbij het boek Haarlemse pleinen overhandigen.

Op Haarlemse pleinen is van alles te bleven. Er zijn markten, terrassen, en het is een plek voor een potje voetbal of een gezellig buurtfeest. Pleinen hebben een grote betekenis in het dagelijks leven en het is belangrijk om deze dan ook zorgvuldig vorm te geven, in te richten en te onderhouden. Van 23 november tot en met eind januari is in het ABC Architectuurcentrum de tentoonstelling “Haarlemse pleinen” te zien.

Het boek “Haarlemse pleinen”, dat bij de opening wordt gepresenteerd, is het resultaat van een langlopend pleinenproject. De studie begon al in 1996, heeft een tijd stilgelegen en is in 2012 weer opgepakt door vier (oud) leden van de Werkgroep Gebouw en Omgeving van de Historische Vereniging Haerlem, Johannes van der Weiden, Piet Roos, Gerard Moolenaars en Siem Schaafsma.

De studie bevat een inventarisatie van alle 130 pleinen en plantsoenen in de stad. Van elk plein zijn verkenningsgegevens genoteerd, is minstens één foto gemaakt en is een waardering aangegeven. Vervolgens is daaruit een selectie gemaakt van de dertig pleinen die door de onderzoekers als het meest bijzonder worden gezien. De luchtfoto’s hiervan zijn met korte omschrijvingen ook te zien op de tentoonstelling.

In de inleiding gaat het boek in op het begrip plein, de onderscheiden soorten pleinen, de waarderingscriteria en het belang van een zorgvuldige omgang met de openbare ruimte in het algemeen en pleinen in het bijzonder.

Het 150 pagina’s tellende boek is te koop in het ABC. Boek en tentoonstelling zijn gesponsord door de Gemeente Haarlem, de J. C. Ruigrok Stichting en de Vereniging Haerlem.

Expositieperiode: 23 november 2016 – eind januari 2017.

Advertentie