Verwijderen zuidelijke Buitenrustbrug

0

Op vrijdag 13 januari 2017 gaat de val (het beweegbare deel van het wegdek) van de zuidelijke Buitenrustbrug voor de laatste keer dicht. In het weekend van 13 tot en met 16 januari wordt de brug verwijderd. De afgelopen week is gewerkt aan de voorbereidingen ervan.

Vanwege de veiligheid zijn beide bruggen gedurende enkele uren in het weekend, vermoedelijk 2 x 2 uur in de avond- en volledig in de nachturen buiten gebruik.

Sinds september 2016 werkt Dura Vermeer, in opdracht de Gemeente Haarlem, aan de renovatie van de Buitenrustbruggen. De bruggen zijn onderdeel van de N205, een belangrijke verkeersader tussen Haarlem Zuidwest en Schalkwijk of de A9.

Werkzaamheden
De demontage van de brug gebeurt met behulp van een 400-tons kraan en een kleine hulpkraan. Deze kranen worden op de brug zelf opgesteld. De val van de brug wordt door middel van snijbranders in twee delen gesneden en op een ponton gehesen dat onder de brug klaarligt.

Hierna volgt de balans die ook op het ponton wordt geladen. Nadat het ponton is weggevaren, worden ook de hameitorens verwijderd. Deze delen van de brug worden per trailer afgevoerd.

Naar verwachting duren de werkzaamheden van vrijdag 13 januari 22.00 uur tot zondagochtend 15 januari circa 06.00 uur. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen kan er ook op zondag gewerkt worden.

Gevolgen voor de scheepvaart
Gedurende het weekend is er een van volledige stremming voor de scheepvaart. Deze stremming duurt van vrijdagavond 13 januari 22.00 uur tot en met maandagochtend 16 januari 06.00 uur.

Gevolgen voor het overige verkeer
Vanwege de veiligheid mogen er tijdens het hijsen van de diverse onderdelen van de brug geen auto’s, (brom-)fietsers, bussen en voetgangers gebruik maken van de naastgelegen noordelijke brug. Gedurende deze stremming wordt het verkeer door middel van verkeersregelaars omgeleid.

Naar verwachting duurt de totale stremming 2 keer 2 uur in de avonduren en is tijdens de nachturen de brug volledig buiten gebruik. Voor nood- en hulpdiensten die gebruik moeten maken van de brug worden de werkzaamheden kort stilgelegd.

Nieuwe brug
In het weekend van 27 januari 2017 zal, na voorbereidende werkzaamheden, de nieuwe brug worden geplaatst. Naar verwachting kan het verkeer vanaf 1 maart 2017 weer gebruik maken van de nieuwe brug.