Ondersteuning op weg naar volwassenheid

0

Jongeren die 18 worden zijn niet zonder meer van de ene op de andere dag zelfredzaam. In de praktijk zorgt de formele splitsing tussen Jeugdwet en Wmo, waarbij de 18-jarige leeftijd een harde grens vormt, voor nieuwe scheidslijnen die de ondersteuning aan kwetsbare jongeren onderbreekt. Sommige jongeren ervaren daarom knelpunten op de dag dat ze 18 jaar worden. Het college stelt verschillende maatregelen voor die de overgang naar volwassenheid beter begeleiden. Zo wordt jaarlijks €100.000 gereserveerd voor jongeren die buiten boord dreigen te vallen.

Wethouder Merijn Snoek (Jeugd): ”In de praktijk blijkt dat de overgang naar volwassenheid niet altijd even geruisloos verloopt, vooral voor de meest kwetsbare jongeren. Het is heel goed dat er nu een actieplan is om vanuit de verschillende terreinen als zorg, wonen, werk en inkomen, deze jongeren beter te begeleiden.

Voor het opstellen van het actieplan is, naast gesprekken met professionals, ook gesproken met jongeren. Zo is hen gevraagd naar de obstakels die zij ervaren rond hun 18e jaar. Die gesprekken vormen de basis voor de maatregelen.

  • Zo voelen jongeren (en hun ouders) zich niet altijd voldoende geïnformeerd over wat er verandert als ze 18 jaar worden. Niet alleen mogen ze heel veel zelf, maar ze moeten ook veel. Daarom wordt informatiemateriaal ontwikkeld, met daarin een overzicht van acties die jongeren geregeld moeten hebben op hun 18e, maar ook waar ze terecht kunnen met vragen.
  • Daarnaast is er voldoende aanbod beschikbaar die aansluit bij de vraag van de jongeren, van een duwtje in de rug tot re-integratie vanuit (gesloten) jeugdzorg, zodat alle jongeren op weg worden geholpen.
  • Tot slot krijgen (kwetsbare) jongeren een coach. Dit vaste aanspreekpunt denkt al vroeg voor hun 18e verjaardag met hen mee. Samen maken ze een plan om op alle terreinen in het leven toe te werken naar zelfstandigheid.

De gemeente start dit jaar al met het uitvoeren van de acties. In 2018 moeten alle maatregelen zijn geëffectueerd.

Advertentie