Gemeenten zijn benieuwd naar ervaringen met de Wmo

0

De gemeenten Haarlem en Zandvoort gaan onderzoek doen naar de ervaringen met de zorg of ondersteuning vanuit de Wmo. Vanaf de tweede week van november 2017 ontvangt een geselecteerde groep recente gebruikers van een Wmo-voorziening, zoals bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp, Regiorijder rolstoel/scootmobiel, een woningaanpassing of begeleiding, een vragenlijst. Hierin wordt gevraagd naar hun ervaringen met de zorg. Met de uitkomsten van het onderzoek willen de gemeenten Haarlem en Zandvoort de zorg en ondersteuning, waar nodig, verbeteren.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor meer zorgtaken vanuit de Wmo. De gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn benieuwd naar de ervaringen van inwoners met de zorg die vanuit de Wmo wordt geleverd. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verplicht om deze ervaringen in kaart te brengen. Bewoners hebben tot en met 30 november 2017 de tijd om de vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder meer over de toegankelijkheid van de voorzieningen. Ook worden inwoners gevraagd naar de uitvoering, de kwaliteit en het effect van de ontvangen zorg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ, een initiatief van vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. ZorgfocuZ verwerkt de gegevens vertrouwelijk en zorgt dat de antwoorden niet zijn te herleiden naar individuele personen. In januari 2018 worden de resultaten van het onderzoek gedeeld met de gemeenteraden en de inwoners van gemeenten Haarlem en Zandvoort. De uitkomsten worden gebruikt om de Wmo-voorzieningen te verbeteren.

De vragenlijst is toegestuurd, maar kan ook online worden ingevuld. Als mensen vragen hebben dan kunnen zij contact opnemen met de Helpdesk van Zorgfocus.

Advertentie