Grote stap voor de Koepel

0

GroenLinks Haarlem is verheugd met het nieuws dat het er nu op lijkt dat stichting Panopticon voor het verstrijken van de deadline (10 januari 2018) de academische accreditatie binnen heeft. Hiermee zullen zij voldoen aan een belangrijke voorwaarde die in februari jl. op initiatief van GroenLinks Haarlem middels een amendement is vastgelegd: binnen 9 maanden na levering Koepel een intentieverklaring overhandigen waarin afspraken met een universiteit zijn vastgelegd.

Stichting Panopticon heeft afspraken gemaakt met verschillende instellingen, waaronder de Duitse SRH-gruppe en de Global School for Entrepeneurship, opgericht door grondleggers van Nyenrode university. Jasper Drost: “Natuurlijk zullen we er bij het college op aandringen dat komende dagen goed gekeken gaat worden of aan alle vastgelegde voorwaarden wordt voldaan met deze intentieverklaring, maar onze eerste indruk is positief. Knap dat onder de hoge druk van afgelopen weken na het afhaken van de VU de intentieverklaring voor de poorten van de hel lijkt de zijn weggesleept. Zo blijft het einddoel in zicht: academisch onderwijs in Haarlem. Een aanwinst voor onze stad.

Naast het binnenhalen van een universiteit krijgen de plannen voor het hele terrein ook steeds meer vorm. De ontwikkelingen op het Koepelterrein gaan een enorme boost geven aan Haarlem-Oost. Dit in nauwe samenwerking met wijkraad Scheepmakersdijk en omwonenden. Daar zit de winst voor de stad.

- Advertentie -