Geen gasaansluiting in nieuwbouw meer in Metropoolregio Amsterdam

0

Wethouder Cora-Yfke Sikkema initiatiefnemer van tekenen intentieovereenkomst

Vandaag ondertekende wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema samen met wethouders van gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst is ondertekend door 25 van de 33 gemeenten in de MRA en de gemeente Ronde Venen. Deze gemeenten zorgen ervoor dat nieuwbouwwoningen, waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting.

Haarlem besloot al eerder, in november 2017, dat nieuwbouwwoningen en andere gebouwen geen aardgasaansluiting meer krijgen. In Haarlem staan voor de komende jaren ruim 7.500 nieuwbouwwoningen gepland. Ook komen er nieuwe hotels en kantoren. De gemeente wil het aardgasvrij bouwen als verplichting opleggen bij nieuwbouw. Daarmee maakt Haarlem een flinke stap naar een aardgasvrij Haarlem. Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst hebben ook andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst.

De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Noodzakelijke energietransitie
Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwopgave in de MRA met maar liefst 230.000 woningen tot 2040. Dat betekent de bouw van gemiddeld 10.000 nieuwe woningen per jaar tot 2040. Met het oog op de energietransitie moeten deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd, waarbij de markt wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te bouwen. De energietransitie is noodzakelijk, gezien de afspraak in het Energieakkoord om in 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren.

Snel ons gasverbruik afbouwen
Het initiatief voor deze intentieovereenkomst is onder regie van de Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema en de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho tot stand gekomen. Ook Amsterdam had al afspraken om gasvrij te bouwen.

Sikkema: “In Haarlem werken we aan een duurzame, groene en schone stad. Om het klimaatakkoord van Parijs echt handen en voeten te geven moeten we de verduurzaming versnellen en het gasverbruik afbouwen. Woningen bouwen zonder gas is technisch nu goed mogelijk. Ik ben blij dat we als koplopergemeente in de energietransitie dit nu samen met de regio oppakken.

Ontwikkeling brede aanpak
De gezamenlijke aanpak brengt de opgave en ervaringen veel beter in kaart dan wanneer één enkele gemeente ervaring opdoet met het aardgasvrij bouwen van nieuwbouwwoningen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die inzetbaar is in uiteenlopende situaties. Deze lessen worden ook gedeeld met projectontwikkelaars in de regio.

Duidelijkheid en gemak
Bovendien geeft een regionaal standpunt duidelijkheid aan inwoners: aardgasvrij is de weg die we vanaf nu inslaan. Dit zorgt ook voor gemak in de toekomst, immers elke woning met een aardgasaansluiting moet anders later alsnog worden aangepast.

Besluit Tweede Kamer
De intentieovereenkomst sluit mooi aan op het besluit dat de Tweede Kamer dinsdag 30 januari 2018 nam om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet te schrappen. De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam werken dus al direct samen aan de uitvoering van dit besluit.

Routekaart Haarlem heeft een routekaart naar een aardgasvrije stad in 2040 opgesteld. Daarmee kan de stad aan de slag. In de toekomst zijn onder andere drie warmtenetten nodig. Daarnaast blijft het belangrijk om woningen energiezuiniger te maken.

Meer informatie over aardgasvrij wonen: www.haarlem.nl/wonen-zonder-aardgas.