Mini symposium toekomstbestendig erfgoed

0

mini-symposium over de noodzaak van exploitatiegericht vernieuwen van monumenten

Hoe houden we monumenten en ons cultureel erfgoed toekomstbestendig? Die vraag staat centraal bij het minisymposium op vrijdagmiddag 23 maart dat het ABC organiseert i.s.m. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem (VDGH). Op deze bijeenkomst wordt ingegaan op dilemma’s die samenhangen met behoud, beheer, exploitatie en (nieuwe) functies van monumentale gebouwen.

Namens Stadsherstel geeft Gijs Hoen een presentatie over hoe deze organisatie zich buigt over de problematiek van het toekomstbestendig houden van ons erfgoed. Daarbij zoemt hij onder meer in op het voormalige raadhuis van Oud-Velsen. Over dit pand, dat nog in eigendom is van de gemeente Velsen, wordt door Stadsherstel nagedacht voor een mogelijke invulling.

Een andere casus die op het minisymposium besproken wordt betreft het complex van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem (VDGH) aan de Frankenstraat in Haarlem. In opdracht van de VDGH wordt voor dit complex een uitvoerig bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit in het kader van de vraag wat de gebruiksmogelijkheden van het complex voor de toekomst zijn. Wat kan, mag en is wenselijk? Wat zijn de kansen en mogelijkheden?

Na de presentaties is er ruimte voor discussie en gesprek. Hieraan zal worden deelgenomen door onder meer Masja Gemser (monumentenzorg gemeente Velsen), Maartje Taverne (monumentenzorg gemeente Haarlem), Dorine van Hoogstraten (Mooi Noord-Holland) en o.v. Peter Oussoren (Loods Herbestemming Provincie Noord-Holland) en vertegenwoordigers RCE. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondleiding door een VDGH-complex.

Programma vrijdag 23 maart 2018

  • 13.00 inloop en ontvangst
  • 13.30 welkom/inleiding Gabriël Verheggen, directeur ABC
  • 13.40 Gijs Hoen, senior projectleider over 60 jaar Stadsherstel, de aanpak en ideeën voor raadhuis Oud Velsen
  • 14.20 ‘Onderweg naar meer rendabele m2 in een historisch complex’, presentatie door Boudewijn Bach, vz commissie Bouw & Onderhoud VDG
  • 14.35 ‘Hoe uitkomsten van Bouwhistorisch Onderzoek bijdraagt aan creatieve architectonische ontwerp’, presentatie door Filip Bosscher, Kooij Kleijn Bosscher Architectuur Heemskerk
  • 15.00 pauze
  • 15.15-16.00 discussie en gesprek met presentatiegevers, vertegenwoordigers van gemeente Velsen, Haarlem, Mooi Noord-Holland, RCE èn het publiek
  • 16.00-16.15 afsluiting en wandeling naar VDGH Frankenstraat
  • 16.15-16.45 rondleiding door VDGH-complex o.l.v. drs Rineke Nieuwstraten, kunsthistorica
  • 16.45-17.30 afsluiting en borrel

Info
Het maximale aantal deelnemers is 30. Inschrijven is noodzakelijk. Dat kan door een email te sturen o.v.v. volledige naam, tel.nr en e-mail aan management@architectuurhaarlem.nl
Kosten voor deelname zijn 10 euro (ABC vrienden 7,50) incl. koffie/thee en mogelijkheid bezichtiging expositie ‘Slechte Tijden Goede Tijden: De herrijzenis van het dorp Oud-Velsen’.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf R.J.L. Overdevest B.V.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)