Haarlem investeert in groei van de stad

1

Het nieuwe college wil zich inzetten voor een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem. Duurzaamheid is daarbij het leidend principe. Met de eerste kadernota van dit nieuwe college laten burgemeester en wethouders zien waar het stadsbestuur de komende jaren mee aan de slag gaat.

Duurzaamheid als centrale leidraad
In elk thema speelt duurzaamheid een centrale rol. Voor elke investering en nieuw beleid geldt duurzaamheid als belangrijk beoordelingscriterium. Een van de duurzaamheidsplannen is Haarlem vanaf 2019 zo in te richten dat lopen, fietsen of het gebruik van openbaar vervoer zeer aantrekkelijk is. Aantrekkelijker dan het gebruik van de auto.

Populaire woonstad
Dat Haarlem in trek is, blijkt uit de grote vraag naar woningen. Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen is het versnellen van woningbouw een prioriteit. Zeker voor sociale en middel dure woningen zijn lange wachtlijsten. Het gemeentebestuur wil het tekort aan woningen verminderen en wil dat Haarlem een stad is waar jong, oud, arm en rijk samen wonen. Om dat te realiseren geldt bij nieuwe bouwprojecten dat veertig procent van de woningen bestemd is voor sociale huur, veertig procent voor middel dure huur of koop en twintig procent voor overige vormen van woningbouw.

Openbare ruimte
Groei van het aantal woningen betekent ook een verdichting van de stad. Om de stad leefbaar te houden, bouwt Haarlem niet in de groene gebieden. Daarnaast houdt het college rekening met het op peil houden van de voorzieningen voor (nieuwe) inwoners. In de Kadernota wordt daarom voorgesteld om de komende jaren flink te investeren in onderwijs, bibliotheek en sportvoorzieningen.

Iedereen doet mee
Het college stelt voor om de minimaregeling te veranderen om ook inwoners die net boven het bijstandsniveau zitten (tot 120%) hiervoor in aanmerking te kunnen laten komen. Op langere termijn wil het college de regeling verruimen naar 130% van het bijstandsniveau. Haarlem legt de focus ook op preventieve zorg om zorgkosten in de toekomst te voorkomen.

Toekomstbestendige stad
Het nieuwe college investeert flink om de stad toekomstbestendig te maken, maar wel met behoud van de gezonde financiële positie. Voor de beheersing van schuld zijn afspraken gemaakt om stijging hiervan te beperken. Aan de slag met een toekomstbestendige stad wil dit college samen doen, door ruimte te geven aan initiatieven van bewoners, ondernemers en partners.

De kadernota is 14 juni digitaal gepubliceerd aan de gemeenteraad en wordt later door de raad vastgesteld. De kadernota vormt de basis voor het opstellen van de programmabegroting. Naar verwachting presenteert het nieuwe college de programmabegroting in september 2018 aan de raad.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)

1 REACTIE

Comments are closed.