Nieuwe stap naar onderwijscampus Koepel

0

Het Haarlemse college van B&W zet een volgende stap in de ontwikkeling van de Koepel, het voormalige gevangenisterrein aan de rand van het centrum en Haarlem-Oost. Het sinds 2017 doorlopen bestuurlijke proces heeft uiteindelijk geleid tot een degelijk plan voor een ‘University of Small and Medium Business’, aldus het college. Nu is het aan de gemeenteraad om zich over de Koepel-plannen uit te spreken en met een zienswijze te komen. Het plan is als burgerinitiatief ontstaan. Het college complimenteert de inzet en lange adem van de initiatiefnemers en hun onderwijspartners met het resultaat.

Het stadsbestuur heeft tot de volgende fase in de ontwikkeling besloten op basis van het onderwijsplan van de Duitse SRH uit Heidelberg (met o.a. de universiteit van Wiesbaden) en de Nederlandse Global School for Entrepreneurship (GSE). Dit plan sluit aan op de uitgangspunten van het college en de positieve business case van Stichting Panopticon, de initiatiefnemer van de Koepel-plannen.

Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling): “De ontwikkeling van de Koepel is een belangrijke invulling voor dit gedeelte van de stad. Een prachtig monument blijft behouden voor Haarlem. Een gebouw bedoeld om besloten te zijn, wordt nu open en toegankelijk. Ondernemers kunnen hier aan het werk en er komt plek voor horeca en ontspanning. Dit kan allemaal veel gaan bieden, voor de wijk, voor de stad en daarbuiten.

Het college vraagt de raad nu om zijn zienswijze omtrent de Koepel-plannen kenbaar te maken. Specifiek over het voorgenomen collegebesluit om af te zien van het ontbindingsrecht. Voorwaarde is wel dat Panopticon erin slaagt de financiering voor de herontwikkeling van de Koepel rond te krijgen. Als de gemeenteraad met het besluit van het college mee gaat, kan Panopticon een volgende stap zetten naar realisatie van de Koepelplannen.

Wethouder Jur Botter (Onderwijs): ”Het is mooi om te zien hoe het initiatief uiteindelijk leidt tot de realisatie van academisch onderwijs in de stad. Dat was een wens van de raad en het college. Academisch onderwijs is een toevoeging aan het aanbod van onderwijs in Haarlem. Daarmee krijgen we straks een onderwijsaanbod over de gehele breedte.

Initiatief betrokken Haarlemmers
De herontwikkeling van de Koepel is begonnen in 2014. De gemeente Haarlem heeft het complex in 2017 van de rijksoverheid gekocht en doorverkocht aan de Stichting Panopticon. Van meet af was het doel er een academische opleiding te vestigen. Het collegebesluit is een stap in de goede richting.

Floor Roduner: “Het ontwikkelen van de Koepel kost inzet, maar levert veel op voor de stad. Door de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit ontstaat nu een kenniscentrum waar met name het lokale MKB van profiteert. Dit zal tot versterking van het economisch klimaat leiden, met extra banen en investeringen. Een meerwaarde voor heel Haarlem.