Jan Scholten stopt als gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem

0

De gemeente Haarlem moet op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Jan Scholten (62 jaar) heeft op 9 juli aan het college en de medewerkers bekendgemaakt dat hij per 1 december 2019 gaat stoppen als gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem.

Jan Scholten kwam in 2000 naar de gemeente Haarlem als hoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft diverse functies bekleed. Sinds 2013 vervulde hij de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur. Voor hij in dienst trad bij de gemeente Haarlem, was hij werkzaam in verschillende functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Scholten blikt met veel voldoening terug op zijn periode bij de gemeente Haarlem. “Ik ga nog elke dag met plezier naar mijn werk, maar het is tijd voor een nieuwe fase in mijn leven. Ik wil graag nog andere klussen doen maar wil ook wat ruimte voor andere dingen dan werk. Daarnaast vind ik dit ook een mooi moment om het roer aan iemand anders over te dragen. We hebben in 2018 de structuur van de ambtelijke organisatie veranderd, het nieuwe college is inmiddels goed op dreef gekomen en we zijn ambtelijk gefuseerd met Zandvoort. Door mijn vertrek ruim van te voren aan te kondigen heeft het college ook voldoende tijd voor de werving en selectie van mijn opvolger”, aldus Jan Scholten.

Burgemeester Wienen: “Jan liet eind 2017 al doorschemeren dat hij erover dacht om halverwege de volgende bestuursperiode te stoppen, dus zijn besluit komt voor mij niet geheel onverwacht. Het college is hem zeer dankbaar voor de prettige samenwerking, zijn grote inzet en de mooie resultaten die hij heeft geboekt.

Na het zomerreces buigt het college van burgemeester en wethouders zich over de procedure die moet leiden tot een nieuwe gemeentesecretaris.