Spaarne Gasthuis laat hartfalenpatiënten thuis meten

Meer inzicht en vertrouwen door telemonitoring

1

Het Spaarne Gasthuis wil de kwaliteit en zorg voor hartfalenpatiënten verder verbeteren door het zelfmanagement van deze groep te stimuleren en te zorgen voor minder ziekenhuisopnamen en polibezoeken. Daarom is het ziekenhuis afgelopen oktober een pilot gestart met 50 patiënten. Deze patiënten meten thuis hun bloeddruk en wegen zich op een speciale weegschaal. De uitkomsten daarvan worden via een app automatisch naar het ziekenhuis gestuurd, waarmee de zorgverlener de patiënt op afstand kan monitoren.

Het grote voordeel van dit voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek, is dat de patiënt het polibezoek flink kan verminderen, zich veiliger voelt door de metingen en meer inzicht krijgt in de eigen gezondheid. Datzelfde geldt voor de zorgverlener die dagelijks inzage krijgt in de ontwikkeling van het ziektebeeld. Wanneer de zorgverlener aan de data ziet dat de gezondheid achteruitgaat kan er meteen worden ingegrepen.

Prettig voor patiënt én zorgverlener
De pilot met telemonitoring richt zich nu vooral op patiënten met hartfalen, maar andere ziektebeelden komen in de toekomst ook in aanmerking. Zoals problemen met het ademhalingsapparaat of diabetes.

Gabi van der Laan, verpleegkundig specialist cardiologie in het Spaarne Gasthuis: “We kunnen de patiënt op deze manier beter begeleiden. Zelf krijgen ze meer inzicht in hun welbevinden en hebben sneller door wanneer ze aan de bel moeten trekken. De proef is goed om behandelingsmethodes en medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op individueel niveau. Na het toedienen van medicatie worden via de metingen de effecten vastgelegd en kunnen doseringen navenant worden verhoogd of verlaagd.

Het prettige is dat ze via de app ook berichten kunnen sturen voor niet acute zaken en vragen. Ook wanneer de ingevulde vragenlijst of de meetwaarden daarom vragen. We hopen dat op termijn het verminderde polibezoek niet alleen prettig is voor de patiënt, maar ons juist meer ruimte biedt om in acute zaken te springen.

1 REACTIE

  1. Vind ik niet zo’n slecht plan. Mensen krijgen inderdaad zelf wat meer inzicht over hun ziekte.

Comments are closed.