Stedelijk Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

0

Sinds 2018 is in Haarlem een stadsbreed plaatsingsbeleid voor alle basisscholen van toepassing. Voor (toekomstig 4-jarige) kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn, geldt dit stedelijk Plaatsingsbeleid waarbij transparantie en gelijkheid belangrijke uitgangspunten vormen. Aanmelden voor een basisschool kan alleen door het aanmeldformulier in te leveren bij de school van eerste voorkeur; dit kan op elke basisschool in Haarlem.

Aanmelding
Jaarlijks in begin november ontvangen de ouders van kinderen van het volgende schooljaar hun aanmeldformulier plus brochure met uitleg. Op het aanmeldformulier geven ouders in volgorde van voorkeur meerdere basisscholen op.

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen verloopt, volgens vastgestelde regels, voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Het resultaat van de plaatsing is dat elk aangemeld kind dat in Haarlem en Spaarndam-Oost woont, een plaats wordt aangeboden op de hoogst mogelijk opgegeven school van voorkeur.

Plaatsing
Jaarlijks vinden er 3 plaatsingen plaats, elk voor hun eigen geboorteperiode. Deze stedelijke plaatsingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen en worden uitgevoerd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente.

Gemiddeld wordt meer dan 95% van de kinderen geplaatst in zijn top-3
Alle betrokken ouders ontvangen in de week na de plaatsing een brief van de school van plaatsing met daarin het resultaat. Zij krijgen dan ongeveer een maand de tijd om aan de school waar hun kind is geplaatst, kenbaar te maken of zij van deze plaats gebruik willen maken.

Op de website Naarschoolinhaarlem.nl wordt alle informatie t.a.v. het plaatsingsbeleid uitgebreid getoond.

Tevens is hier een aantal relevante documenten te vinden: de plaatsingsresultaten en de scholen met vrije plekken van eerdere periodes, het (blanco) aanmeldformulier en brochure en de beleidsnotitie Plaatsingsbeleid.

Volgende plaatsingen
Voor het schooljaar 2020-2021 heeft één van de 3 plaatsingen reeds plaats gevonden. De sluitingsdatum voor de laatste 2 periodes is 21 april en 16 september. Aansluitend vinden de respectievelijke plaatsingen plaats, waarvan ouders in de weken erna bericht ontvangen.

Kinderen die geboren zijn tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018 kunnen pas vanaf november 2020 (na ontvangst van het aanmeldformulier) worden aangemeld.

Nadere informatie
Ouders kunnen met vragen terecht bij de scholen en de helpdesk:
Tel: 023 – 5430160
E-mail: info@naarschoolinhaarlem.nl