Subsidie voor ondersteuning van ongedocumenteerden

Mensen zonder geldige verblijfsvergunning krijgen hulp via Stem in de Stad door middel van dagbesteding

0

Stichting Stem in de Stad krijgt van het Haarlemse college van Burgemeesters & Wethouders eenmalig € 15.000 aan subsidie voor het opzetten van een programma voor ondersteuning van ongedocumenteerden. Met dit programma werken mensen zonder geldige verblijfsvergunning aan zowel een succesvolle terugkeer naar het land van herkomst of aan een volwaardige inburgering in de Nederlandse samenleving. Stem in de Stad zet zich al decennia in voor kwetsbare inwoners van Haarlem.

Stem in de Stad maakt zich sterk voor mensen zonder een geldige verblijfsvergunning die (nog) niet kunnen terugkeren naar hun herkomstland. Op basis van internationale verdragen hebben de ongedocumenteerden recht op opvang. ChristenUnie en GroenLinks dienden op 28 maart 2019 naar aanleiding van een plan van Stem in de Stad, een initiatiefvoorstel in de Haarlemse gemeenteraad om ongedocumenteerden de kans te bieden zich te ontplooien door middel van cursussen en praktijkleertrajecten. Afgelopen maand voerde het Haarlemse college van Burgemeester en Wethouders het initiatiefvoorstel van ChristenUnie en GroenLinks uit.

Vilja Machgielsen, coördinator ongedocumenteerden Stem in de Stad: “Wij zijn heel blij dat dit initiatiefvoorstel door het college is overgenomen en door veel fracties in de gemeenteraad is omarmd. Het betekent veel voor onze doelgroep. We gaan direct met onze samenwerkingspartners in overleg om dit op de beste manier aan te pakken.”

Ongedocumenteerden Haarlem – Amsterdam
Haarlem valt landelijk gezien onder het programma van de gemeente Amsterdam. In de hoofdstad zijn maar 500 plekken beschikbaar voor een dergelijk ondersteuningsproject terwijl de vraag groter is. Tot nu toe worden voorlopig alleen Amsterdamse ongedocumenteerden ondersteunt. Daarom heeft het Haarlemse college besloten dat het nieuwe programma nodig is om te zorgen dat Haarlemse ongedocumenteerden kunnen werken aan hun toekomstperspectief. Stem in de Stad biedt nu een wekelijk spreekuur voor deze groep en juridische en maatschappelijke begeleiding, hulp bij onderdak, financiële en medische ondersteuning.

Ongedocumenteerden mogen binnen Nederland niet zelfstandig werken of wonen, niet naar school gaan, niet lid worden van een sportclub en zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Wij proberen mensen uit de overlevingsstand te halen door het aanbieden van een dagbesteding, structuur en veiligheid. Om zo de mogelijkheid te creëren en een ander toekomstperspectief te bespreken,” aldus Machgielsen.

Stichting Stem in de Stad
Het oecumenisch diaconaal centrum Stichting Stem in de Stad zet zich al 25 jaar in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet altijd gehoord of gezien worden. Medewerkers (15) en vrijwilligers (meer dan 230) voeren wekelijks een groot aantal projecten uit, variërend van schuldhulpverlening, begeleiding van mensen in psychische nood en hulp voor verslaafden en asielzoekers op hun tocht naar hun nieuwe bestaan en zetten zij zich in voor mensen zonder officiële documenten. Stem in de Stad streeft naar een goed leven voor ieder mens. Jaarlijks vinden zo’n 1.000 unieke ‘bezoekers’ de weg naar Stem in de Stad , gezamenlijk goed voor zo’n 55.000 bezoeken per jaar. Voor meer informatie zie www.stemindestad.nl.

Advertentie