Herbegrafenis de heer Madi Soh op islamitische begraafplaats

1

De gemeente Haarlem heeft naar aanleiding van de ontstane commotie over de uitvaart van de heer Madi Soh op vrijdag 14 augustus jl, een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop deze uitvaart is voorbereid en uitgevoerd. Het onderzoek is nu afgerond en de gemeente trekt de conclusie dat de man in het verleden zich heeft laten registreren als moslim. De gemeente heeft ook geconstateerd dat betrokkenen rondom de uitvaart van 14 augustus juist en liefdevol hebben gehandeld op basis van de toen beschikbare informatie.

De man, verblijvend in Haarlem, is op 6 augustus jl. door een ongeval overleden. Aangezien er geen directe familie van deze man bekend was bij betrokken overheidsinstanties is de gemeente Haarlem verplicht een uitvaart te verzorgen. Dit is bepaald in de Wet op de Lijkbezorging. De gemeente Haarlem heeft daarom aan Stichting Stem in de Stad de opdracht gegeven de uitvaart te verzorgen. De heer Soh was geen onbekende voor medewerkers en bezoekers van Stem in de Stad. Op basis van de toen beschikbare en verifieerbare informatie is een niet-religieuze uitvaart op een algemene begraafplaats verzorgd.

Vlak voor, tijdens en na de uitvaart hebben personen zich gemeld die van mening waren dat de overleden man moslim was. De gemeente heeft in de afgelopen dagen gesproken met meerdere betrokkenen en instanties. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de Islamitische Raad Haarlem verzocht om een herbegrafenis volgens islamitische gebruiken te mogen verzorgen. Burgemeester Jos Wienen heeft ingestemd met dit verzoek. De heer Soh is in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Islamitische Raad Haarlem door een imam op 20 augustus begraven in een islamitisch graf.

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl.

Advertentie

1 REACTIE

  1. […] Herbegrafenis de heer Madi Soh op islamitische begraafplaats […]

Comments are closed.