‘Haarlem in de steigers’, nieuwe semi-permanente expositie in het ABC

0

De komende jaren gaat het in Haarlem gonzen van de bouwactiviteiten. Steigers en bouwkranen zullen in een groot aantal wijken het straatbeeld gaan bepalen. Duizenden woningen moeten er worden gebouwd in Haarlem, zo’n 10.000 tot 2025. Deze woningen komen vooral in de 7 ontwikkelzones die de gemeente heeft aangewezen. Met de expositie Haarlem in de steigers gaat het ABC Architectuurcentrum de ontwikkelingen in deze zones de komende jaren op de voet volgen.

De semipermanente expositie Haarlem in de steigers valt zaterdag 10 juli te zien in de ‘Haarlem-zaal’ van het ABC. De tentoonstelling biedt een overzicht van de visies die de gemeente voor elke ontwikkelzone heeft opgesteld. Daarnaast worden de concrete bouwprojecten belicht die in elke ontwikkelzone al gerealiseerd zijn of in uitvoering of voorbereiding zijn. Het versnellen van de woningbouw komt voort uit de grote zorgen die er in de stad bestaan over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Haarlem ziet zich geconfronteerd met een nijpend tekort aan woningen, met als gevolg snel stijgende huizenprijzen en schrikbarend oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning.

De door de gemeenteraad vastgestelde visies rijken verder dan het aanwijzen van locaties voor woningbouw. De groei van de stad (van 160.000 naar zo’n 180.000 inwoners in 2040) vraagt ook om een groei van werkgelegenheid, van sport- en onderwijsvoorzieningen en om meer groen en recreatiemogelijkheden. De beschikbare ruimte binnen de stadsgrenzen zal intensief worden gebruikt. Dat alles met behoud van de bestaande kwaliteiten van Haarlem.

Met de expositie Haarlem in de steigers, die tevens een overzicht geeft van grotere bouwprojecten buiten de 7 ontwikkelzones, wil het ABC nadrukkelijk een platform bieden voor discussie over de grootschalige bouwopgave die de gemeente zich heeft gesteld. Een platform waar ontwerpers, ontwikkelaars, beleidsmakers, raadsleden maar zeker ook buurtbewoners, wijkraden of belangengroepen hun mening kunnen geven over de veranderingen die zich aandienen of waar ze hun eigen ideeën kunnen presenteren.

Binnen de semipermanente expositie is er ruimte voor een wisselexpositie over actuele onderwerpen die zich aandienen. De eerste wisselexpositie gaat over de Omgevingsvisie die de gemeente onlangs heeft opgesteld.

De officiële opening van Haarlem in de steigers zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum!

Het ABC Architectuurcentrum is te vinden aan het Groot Heiligland 47 en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Entree 4 euro voor volwassenen, gratis voor museumkaarthouders, HaarlemPas-houders, ABC-vriend(inn)en en scholieren en jongeren onder de 18 jaar. Vanwege Corona gelden enkele voorzorgsmaatregelen, kijk voor actuele informatie hierover op de website van het ABC: www.architectuurhaarlem.nl.

 

 

- Advertentie -