Ruim 150 natuurvrijwilligers aanwezig op de Dialoogdag in Amsterdam

0

Woensdag 17 juni organiseerde IVN Noord-Holland, in opdracht van de Provincie Noord-Holland de Dialoogdag, het festival voor iedereen die actief is in het groen. Ruim 150 natuurvrijwilligers lieten zich inspireren met lezingen uit de proeftuin van de Groene academie en gingen in gesprek over de staat van de natuur in hun provincie.

Tjeerd Talsma, de zojuist beëdigde Gedeputeerde Natuur ging in op de ambities die hij de komende jaren wil bereiken. Tijdens de dialoogdag werd ook de prijswinnaar bekend gemaakt van de Eerste Hulp bij Groen prijs 2015.

Betrekken bij Groen
Tjeerd Talsma, gedeputeerde Natuur, werd tijdens de dialoogdag gevraagd over de ambities die hij in de komende 4 jaar wil bereiken. Talsma pleit ervoor om het werk af te maken van de NNN (Natuurnetwerk Nederland) en zet in om 250 ha per natuur aan te schaffen, te beheren en te beschermen. Hij sprak ook over het dilemma, dat Noord-Holland veel wil en dat daarin de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Zijn dank ging uit naar de vele vrijwilligers die in Noord-Holland het mede mogelijk maken om de natuur te beheren en te beschermen. Hij ziet het plan ‘Betrekken bij groen’ als een goed voorbeeld van samenwerking tussen de TBO’s (Terreinbeherende organisaties) in de gezamenlijke ondersteuning van de vrijwilligers. In het coalitieakkoord 2015-2019 heeft de provincie structureel geld vrijgemaakt voor de ondersteuning van groene vrijwilligers

Lancering Groene Academie
Een van de initiatieven vanuit het plan ‘Betrekken bij groen’, is de Groene Academie. Dit is een centrale plek waar alle opleidingsmogelijkheden in Noord-Holland voor natuurliefhebbers, vrijwilligers en beroepskrachten in het groen samenkomen. Met de lancering van de website www.degroeneacademie.nl kan iedereen die actief in het groen wil zijn informatie krijgen over wat er te doen is en welke opleidingen er in Noord-Holland worden gegeven.

Discussie en inspiratie
Centraal op de Dialoogdag stond ‘De Groene Tafel’. Onder de bezielende leiding van tafelheer Frenk van der Linden ging o.a. Gedeputeerde Tjeerd Talsma, in gesprek over onderwerpen als samenwerking tussen vrijwilligers en terreinbeheerders, groene stadsinitiatieven tegen klimaatverandering en hoe jonge vrijwilligers te werven. Op de Informatiemarkt & beursvloer presenteerden de verschillende natuurorganisaties zich. In de Proeftuin van de Groene academie konden bezoekers ‘snuffelen’ aan flitspresentaties over ijsvogels, ringslangen of stadsplanten. Op de beursvloer stonden verschillende experts klaar om aanwezigen te adviseren bij nieuwe initiatieven om de Noord-Hollandse natuur te verbeteren.

Eerste Hulp bij Groen prijs 2015
De afgelopen maanden hebben diverse groene initiatieven zich aangemeld bij ‘Eerste Hulp bij Groen’. Voor de tweede keer werd het meest kansrijke initiatief gekozen. De Eerste Hulp bij Groen prijs 2015 gaat dit jaar naar ‘Natuurlijke oeverinrichting abdijtuin‘ van Tuinwerkgroep Abdij Egmond. Zij ontvingen uit handen van de juryvoorzitter Jan Hylkema een cheque ter waarde van 1.000 euro. De jury waardeerde dit initiatief vooral vanwege de koppeling tussen natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Het voorstel om de oeverrand van de duinsloot in de natuurlijke staat terug te brengen is een meerwaarde voor de natuur en bevordert de biodiversiteit.