Gemeenteraad kiest Jos Wienen als nieuwe burgemeester

0

Jos Wienen wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van Haarlem. De gemeenteraad heeft dit 6 juli besloten na een voorstel van de vertrouwens-commissie.

Jos Wienen (55) is op dit moment burgemeester van Katwijk. Hij studeerde geschiedenis en theologie en was voor zijn burgemeesterschap wethouder in zijn geboorteplaats Ridderkerk. De heer Wienen is gescheiden en vader van vier kinderen.

De gemeenteraad van Haarlem kiest met Jos Wienen voor een resultaatgericht man die staat voor zijn beslissingen. Haarlem vindt in Jos Wienen een gedreven boegbeeld en een belangenbehartiger die zorgvuldig tot zaken komt. De raad acht Wienen zeer goed in staat tot het verbinden van het historisch belang van de stad met een voorspoedige toekomst van Haarlem en de Haarlemmers. Ook in relatie met de belangen van en in de regio. Een verbinder die zich stevig opstelt waar het moet en in constructief overleg gaat waar het kan. De portefeuille openbare orde en veiligheid en voorzitterschap op regionaal en lokaal niveau zijn bij hem in goede handen. Jos Wienen heeft een authentieke en enthousiaste uitstraling die zal bijdragen aan een heel eigen invulling van het burgemeesterschap.

Procedure
Met de voordracht van Jos Wienen door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. De aanbeveling van de raad tot voordracht van de heer Wienen gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken. Deze zal vervolgens een voordracht doen aan het kabinet. Omdat het hier om de provinciehoofdstad gaat moet de ministerraad een besluit over de benoeming nemen. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Verwacht wordt dat Jos Wienen op woensdag 21 september 2016 in een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd door de commissaris van de Koning van Noord-Holland, de heer Remkes.