Oplevering herinrichting PC Boutensstraat

0

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de PC Boutensstraat. Het deel vanaf de Jan Camperstraat tot aan de kruising Jan Prinslaan is heringericht. Met twee fietsstroken en twee verkeersdrempels is tegemoet gekomen aan de wens van de bewoners om de straat veiliger in te richten.

Daarnaast is de riolering vernieuwd waarbij ‘duurzame ontkoppeling’ is gerealiseerd. Dit houdt in dat voortaan afval- en regenwater apart worden verwerkt; het afvalwater gaat naar een zuiveringsinstallatie en het regenwater infiltreert in de bodem of wordt afgevloeid naar bijvoorbeeld de grachten.

Wethouder Sikkema: “De weg ligt er weer netjes bij. We zijn blij dat we tegemoet konden komen aan de wens van de bewoners de straat veiliger te maken. Ook voor ons, de gemeente, is de veiligheid van fietsers een belangrijk punt. En met het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel leveren we een positieve bijdrage aan het milieu.

Verder in Delftwijk Zuid
Delftwijk Noord is nu zo goed als afgerond. Aansluitend wordt een gedeelte van de wijk Delftwijk Zuid aangepakt. Pre Wonen gaat aan de slag in de Aart Van der Leeuwstraat en Ymere gaat de woningen aan Delftlaan Zuid renoveren. Ook hier komt aandacht voor de buitenruimte en het toepassen van een gescheiden riool systeem.