Claudicatioaward voor Spaarne Gasthuis

0

Linda Nieman, verpleegkundig specialist vaatchirurgie in het Spaarne Gasthuis, wint Claudicatioaward 2017

Het ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. Jaarlijks wordt een award uitgereikt aan een persoon binnen het netwerk die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van Claudicationet.

Etalagebenen?
Claudicatio is de medische term voor etalagebenen. Een veelgehoorde klacht is kramp in de kuiten na een stuk lopen. Meestal gaat dat over door een tijdje stil te staan. Erna kan je verder lopen. De term etalagebenen komt omdat mensen vaak bij een etalage even stoppen, zogenaamd om iets te bekijken, totdat de pijn is afgezakt. Linda: “De ernst van de ziekte wordt uitgedrukt in het aantal meters dat je kunt lopen zonder pijn. Hoe minder ver je kunt lopen, hoe ernstiger de ziekte. De ervaring leert dat je dit ook kunt omdraaien. Van lopen word je beter. Daarom gaat iemand met etalagebenen vaak op looptraining.

Nauwe samenwerking met fysiotherapeuten
Linda: “Voor looptraining sturen we onze patiënten door naar een gespecialiseerde fysiotherapeut die hen daarin goed kan begeleiden. Alle gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Claudicationet. Via de postcode van de patiënt zoeken we de dichtstbijzijnde praktijk uit voor looptrainingen. Lekker dichtbij huis. Met de fysiotherapeut onderhoudt ik intussen nauw contact over de voortgang van de trainingen. Zo weet ik als ik mijn patiënten op het spreekuur zie precies hoe het met hen gaat en kan ik waar nodig bijsturen en motiveren.

Claudicatioloop voor patiënten
Linda Nieman is voor fysiotherapeuten in de regio het gezicht van het Spaarne Gasthuis Zij organiseert voor hen jaarlijks regiobijeenkomsten over uiteenlopende relevante onderwerpen. Voor haar patiënten organiseert ze tevens jaarlijks de Claudicatioloop. Een marathon rond de Toolenburgse Plas. Ook fysiotherapeuten, artsen en verpleegkundigen lopen mee. Op 23 september 2017 staat de loop van dit jaar gepland.

Meer info over claudicatio is o.a. te vinden op www.claudicationet.nl.

Advertentie