De beste geboortezorg in “Rondom zwanger”

0

Door samenwerking verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg

Met de lancering van de website www.rondomzwanger.nl op 1 mei jl. is het netwerk “Rondom zwanger” officieel van start gegaan. Verloskundigenpraktijken, kraamzorg en de gynaecologen van het Spaarne Gasthuis werken in dit netwerk samen aan de beste geboortezorg in de regio. In een vroeg stadium is duidelijk wie de zwangere vrouw het beste kan begeleiden. Zwangere vrouwen kunnen zich via Rondom zwanger ook aanmelden voor kraamzorg.

Elke zwangere kan zich bij “Rondom zwanger” aanmelden via rondomzwanger.nl of rechtstreeks bij een van de verloskundepraktijken. Daarna bespreken verloskundigen en gynaecologen samen waar de zwangere de beste zorg kan krijgen. Dit kan bij de verloskundige, gynaecoloog of bij hen samen zijn. Elke zwangere krijgt een persoonlijk zorgpad waarin de begeleiding beschreven staat. Vanaf de zomer komt een app beschikbaar waarin dit zorgpad is opgenomen. Vrouwen kunnen zich hiermee voorbereiden op afspraken, folders inzien en contact opnemen met de zorgverlener.

Zowel in de regio Haarlem als de regio Haarlemmermeer waren er de afgelopen jaren al goede werkafspraken tussen gynaecologen en verloskundigen. Na het ontstaan van het Spaarne Gasthuis is er nu één gezamenlijke visie en werkwijze voor de gehele regio. Dat is nodig omdat vanaf het najaar 2018 alle ziekenhuisbevallingen in het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid plaatsvinden.

Onderzoek
In 2015 is in Haarlem onderzoek gedaan onder meer dan 500 (ex) zwangeren naar de tevredenheid over de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen. Hieruit bleek dat vrouwen de zorg meer als een geheel ervaren en beter weten waar ze terecht kunnen. Zij gaven “Rondom zwanger” een rapportcijfer van 8.3. Binnenkort wordt dit onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Advertentie