Dynamisch duinlandschap zoekt slagvaardige en verbindende voorzitter

0

Van weelderige buitenplaatsen naar woeste duinen: intense natuur- en cultuurbeleving in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, uniek duingebied tussen Zandvoort, Haarlem en IJmuiden, staat onder grote belangstelling. Tegelijk hebben de samenwerkende partners grote ambities op het gebied van duurzame recreatie en natuurbeheer. Welke slagvaardige en verbindende voorzitter verstaat de kunst om meerwaarde te creëren voor de natuur en de natuurbeleving?

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland strekt zich uit van Zandvoort tot IJmuiden. Een 3.800 hectare grote oase van rust in de bruisende Randstad. Het steeds verrassende duingebied, van landgoederen langs de buitenrand, via woeste duinen naar het Noordzeestrand, is het leefgebied van talloze bijzondere dieren en planten. Unieke natuur, zowel het bewonderen als het beschermen waard.

Nationaal Park: de organisatie
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de twintig Nationale Parken die Nederland rijk is. Het is in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN en particuliere eigenaren, IVN, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland.

Gezamenlijk werken alle partners in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote internationale klasse. Daarnaast nemen honderden vrijwilligers inmiddels een onmisbare plaats in het Nationaal Park in. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het Overlegorgaan. Het Nationaal Park zoekt een voorzitter die zich met de partners gaat richten op de bescherming en natuurontwikkeling van dit bijzondere duingebied.

Onze ambitie
Om de natuurwaarden verder te kunnen verhogen, duurzaamheid te garanderen, bezoekers beter te kunnen ontvangen en een slimmere spreiding te kunnen realiseren, zet het Nationaal Park in op schaalvergroting door:

 • samenwerking met andere beheerders in het Natura 2000-gebied
 • meer samenwerking met en een betere aansluiting op de groengebieden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • de instelling van een regionale recreatieve zonering
 • de verbinding te zoeken met (regionale) partijen in het licht van de landelijke ontwikkeling
 • samenwerking met andere nationaal parken
 • de ontwikkeling van een gepaste governance structuur.

Door de grote belangstelling voor het gebied is deze ambitie een uitdagende opgave voor de samenwerkende partijen. Daarom zijn wij op zoek naar een slagvaardige voorzitter die de verbinding zoekt en met gevoel voor alle belangen meerwaarde creërt voor zowel natuur als natuurbeleving.

De nieuwe voorzitter…

 • volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de samenwerkende nationale parken en vertaalt deze ontwikkelingen naar ons eigen park en maakt deze bespreekbaar;
 • stimuleert draagvlak en ideeënvorming over de vorm van samenwerking, c.q. uitbreiding,
  vernieuwing met andere gebieden waaronder cultuurhistorische gebieden;
 • kan partijen verbinden en stimuleert de blik naar buiten;
 • leidt bestuursvergaderingen en draagt zorg voor (door)ontwikkeling van projecten, beleid
  en ambities;
 • ontwikkelt en draagt zorg voor een adequate professionele organisatie (ambtelijk en bestuurlijk);
 • vertegenwoordigt het Nationaal Park in het SNP, het Samenwerkingsverband Nationale Parken en the Europarc Federation;
 • heeft affiniteit heeft met natuur en cultureel erfgoed;
 • ervaring heeft met het werken in een politiek bestuurlijk speelveld.

Benoemingsprocedure en vergoeding
De selectiecommissie is samengesteld uit bestuursleden. De gesprekken vinden plaats op het bezoekerscentrum Kennemerduinen, op dinsdagavond 21 november a.s. Een vacatievergoeding is bespreekbaar.

Interesse?
U kunt uw sollicitatie tot 8 november a.s. sturen naar Astrid Smeding smedinga@noord-holland.nl met als onderwerp ‘Vacature voorzitter Nationaal Park’. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Mw. A. Baerveldt (0255-567574) of Mw. S. Wesemael (06-53336777). Lees meer over het Nationaal Park op www.np-zuidkennemerland.nl.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)