Vondelkwartier gaat als eerste Haarlemse wijk volledig over op omgekeerd inzamelen

1

Afval scheiden wordt steeds makkelijker

Gemeente Haarlem en Spaarnelanden starten maandag 16 oktober in het Vondelkwartier met het ombouwen van een deel van de ondergrondse restafvalcontainers naar grondstofcontainers voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Daarnaast komen er verschillende soorten containers voor gft en etensresten bij de hoogbouw bij.

De gemeente Haarlem gaat afval scheiden makkelijker maken. Het ombouwen van restafvalcontainers naar grondstofcontainers is een van de maatregelen uit het afvalscheidingsplan dat de gemeente heeft vastgesteld. De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar.

Duocontainer
Eind mei ontving een deel van de inwoners van het Vondelkwartier een duocontainer om thuis papier, karton en plastic, blik en drinkpakken (PBD) te kunnen scheiden. In januari/februari 2018 krijgen de overige inwoners van het Vondelkwartier met een geschikte woning een duocontainer. Dan is de kleinere inzamelwagen beschikbaar die nodig is om de duocontainers in smallere straten te legen.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Met het ombouwen van de restafvalcontainers in het Vondelkwartier is een mijlpaal bereikt uit het afvalscheidingsplan. Het Vondelkwartier is namelijk de eerste wijk in Haarlem die helemaal overgaat naar omgekeerd inzamelen. Waardevolle grondstoffen zoals papier, plastic, blik, drinkpakken en gft en etensresten kunnen thuis in een afvalcontainer of dichtbij huis in een ondergrondse container worden weggeworpen. Haarlemmers gaan steeds meer afval scheiden en daar ben ik trots op.

Wijkgerichte aanpak
Haarlem voert de maatregelen uit het afvalscheidingsplan de komende jaren per wijk in. Dit jaar kregen zo’n 4.500 huishoudens in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier, de Hasselaersbuurt en Meerwijk een duocontainer. In deze wijken vindt vanaf half oktober de ombouw van restafvalcontainers naar grondstoffencontainers plaats. Per wijk bespreken de gemeente en Spaarnelanden het plan met de wijkraad, waarbij elke keer wordt gekeken wat het beste bij de wijk past. Bewoners krijgen tijdig bericht over de duocontainer en de aanpassing van de ondergrondse containers.

Restafval in Haarlem daalt
In 2016 is het restafval in Haarlem gedaald van 278 kg naar 265 kg per inwoner. Er is vooral meer gft gescheiden. Deze toename is mede te verklaren door de 3.000 extra gft-containers die vorig jaar zijn uitgedeeld in Haarlem. In 2016 is veertien procent meer plastic, blik en drinkpakken gescheiden aangeleverd. De cijfers in 2017 laten tot nu toe een verdere daling van het restafval zien. Haarlemmers scheiden dus steeds beter hun afval.

Meer informatie over afval scheiden op www.wijscheidenafval.nl.

1 REACTIE

Comments are closed.