Open dag Bavoschool en Wonderland Kinderopvang

0

De basisschool Bavoschool en Wonderland Kinderopvang organiseren op donderdag 2 november van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur gezamenlijk een open dag op de Bavoschool, gevestigd aan de Westergracht 3 te Haarlem.

Tijdens deze open dag zijn alle ouders en verzorgers, die op zoek zijn naar een school en kinderopvang van harte welkom. Zij kunnen samen met hun kind een kijkje komen nemen. De Bavoschool en Wonderland Kinderopvang hebben een samenwerking, waarbij talentontwikkeling van het kind centraal staat. In de Bavoschool is Wonderland Bavo gevestigd met haar peuterspeelschool en buitenschoolse opvang. De peuterspeelschool is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken en om plezier te hebben met leeftijdsgenootjes. Wonderland biedt ontwikkelingsgerichte opvang en werkt met de VVV (Voor- en vroegschoolse educatie) methode Piramide. Kinderen krijgen volledig verzorgde opvang zoals bij een kinderdagverblijf.

Bij de BSO Wonderland Bavo ligt de focus op talentontwikkeling en worden de kinderen van 4 t/m 12 jaar gestimuleerd hun talenten te leren ontwikkelen. Er is veel aandacht voor natuurbeleving en iedere dag maken ze uitstapjes om de kinderen ook buiten de opvang nieuwe ervaringen te laten beleven. Regelmatig gaan ze naar de Nieuwe Akker waar kinderen groenten kunnen zaaien, verzorgen en oogsten. De kinderen kunnen buitenspelen op de deels overdekte, groene buitenspeelplaats en in de school is er een eigen aparte ruimte met een groot theaterpodium en een techniekhoek met werkbank.

De Bavoschool is een kleine, gemoedelijke school. Bij de Bavoschool is er rust en ruimte, en veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Binnen een duidelijke structuur geven zij kinderen de ruimte voor een brede ontwikkeling. Meer informatie vindt u op: www.wonderlandkinderopvang.nl en www.bavobasisschool.nl.