Fototentoonstelling Mijn geZICHT

0

Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 december kunt u de fototentoonstelling ‘Mijn geZICHT’ bezoeken in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. U vindt deze bijzondere fotoserie in de gang naar de poliklinieken.

Fotograaf Murk Schaafsma maakte deze portretfoto’s. Hij sprak met de geportretteerde mensen over wat zij zien. Vervolgens verbeeldde hij hun zicht in de foto’s. Helder, integer en aangrijpend.

De foto’s laten zien dat 2 mensen met dezelfde aandoening een andere zichtervaring kunnen hebben. Het zijn beelden die aanzetten tot een dialoog tussen mensen met een visuele beperking en hun omgeving. Het zijn ook beelden om u bewust te maken waarom het zo belangrijk is om op tijd klachten aan uw ogen te laten onderzoeken.

In Nederland zijn meer dan 350.000 mensen slechtziend of blind. De komende jaren stijgt dit aantal, ook door de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met diabetes of bijziendheid. De verwachting is, dat binnen 10 jaar het aantal mensen in Nederland met een oogaandoening of oogziekte is verdubbeld.

Op initiatief van het Oogfonds toert de tentoonstelling langs ziekenhuizen in Nederland. Meer informatie over het oog, oogziektes en het Oogfonds vindt u op www.oogfonds.nl.