GroenLinks dient initiatief in om Haarlemse woningen aardgasvrij te maken

0

Vorige week zette het Haarlemse College de ambitie neer om vanaf nu nieuwe woningen aardgasloos te gaan bouwen. Dat is een geweldige stap maar hierbij gaat het jaarlijks wel om slechts 0,7% van alle Haarlemse woningen. De overige +/- 70.000 woningen staan er al en het merendeel daarvan is gewoon nog aangesloten op aardgas. Die woningen hebben allemaal nog een gasfornuis en een CV-ketel.

De gemeente Haarlem heeft de ambitie om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. Dat is natuurlijk een geweldig vooruitzicht maar de vraag die zich aan dient is “Hoe dan?” aldus GroenLinks-raadslid Robbert Berkhout.

Die vraag moet, straks heel makkelijk te beantwoorden zijn. Vandaar dat hij aanstaande donderdag in de gemeenteraad zijn initiatiefvoorstel: “Meer Regie bij Energietransitie Bestaande Bouw in Haarlem” indient. De term energietransitie staat voor de omschakeling van een gasaansluiting naar een schonere energiebron.

Aardgasvrij maken van bestaande woningen, de woningeigenaren zullen daar niet allemaal een idee bij hebben, laat staan meteen zin in hebben. Ook de gemeente weet nog niet welke alternatieve energievoorziening in een wijk het beste is.

De gemeente moet van ambitie naar een plan van aanpak . De reden dat er nu nog zo weinig aardgasloze woningen zijn is de geringe bekendheid met de alternatieven. Aan die bekendheid wordt gelukkig hard gewerkt door veel initiatieven in de stad. In Haarlem zijn dat de zonnecollectoren-collectieven, Stichting DE Ramplaan die samenwerkt met de TU Delft aan een aardgasvrije wijk en Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier met het Buurt Onderhouds Plan om maatregelen bij woningeigenaren uit te voeren.

Dit initiatiefvoorstel pleit er voor om alle informatie en kennis te bundelen en voor alle Haarlemmers makkelijk toegankelijk te maken. Haarlemmers moeten straks niet meer zelf het wiel hoeven uit te vinden.

De Haarlemse die Berkhout op het spoor zette van dit initiatiefvoorstel, Melissa Oostenbroek, laat toevallig deze week een 300 meter diepe put in haar achtertuin slaan om op die manier via zogenaamde Warmte Koude Opslag (WKO) haar woning van schone energie te voorzien. Hiermee is ze de eerste in Haarlem. Berkhout: “Het is natuurlijk geweldig zo’n pionier, maar tegelijkertijd is het niet heel wenselijk dat half Haarlem straks op eigen houtje putten aan het slaan is. Dat kan bijvoorbeeld ook als collectief. Daar moet je als gemeente bovenop zitten.

De kernboodschap is: maak het zo simpel mogelijk. Mensen willen vaak weten wat het hen gaat kosten en hoeveel tijd ermee gemoeid is. Als een lening gemakkelijk is af te sluiten, de investering zorgt voor zowel een waardevermeerdering van de woning als een lagere energierekening, dan wordt het voor veel mensen aantrekkelijk. Dit voorstel stelt voor om juist nieuwe woningeigenaren te informeren over de mogelijkheden in hun straat. Het moment van aanschaf is ook vaak het moment dat de nieuwe eigenaren gaan investeren in hun woning. Dan moet je hen als gemeente dus kunnen wijzen op de voordelen van een warmtepomp ten opzichte van een HR-ketel.

Het initiatiefvoorstel vraagt aan het college om voor 1 juli 2018 een Plan van Aanpak uit te werken. Daarin moet de gemeente actueel onderzoek doen naar de beste alternatieven per woningtype en per wijk. En uiteraard een onderzoek naar de praktische werkzaamheden en de kosten en baten voor woningeigenaren. Daarna kan de gemeente planmatig voorlichting geven en mogelijk ook met marktpartijen aardgas-alternatieve-pakketten aanbieden. Mogelijk met een financiële stimuleringsregeling; bijvoorbeeld gekoppeld aan het energielabel in relatie tot de OZB.

Voorbeeldwoningen kunnen tastbaar en zichtbaar maken hoe de afkoppeling van aardgas er uiteindelijk uitziet.